Schitterend aan de start

Provincie ondersteunt zomerscholen

De provincie Vlaams-Brabant gaat organisaties die een zomerschool aanbieden ondersteunen bij de opzet, aanvraag en uitwerking van hun activiteit. Zo kunnen kinderen die door de corona-crisis leerachterstand hebben opgelopen het nieuwe schooljaar beter starten. De steun bestaat uit een totaalpakket: het online platform www.schitterendaandestart.be, hulp bij de oproep en opstart van zomerschool, opleiding en ondersteuning voor de begeleiders in aanloop van en tijdens de zomerschool en hulp bij het zoeken van vrijwilligers voor de zomerscholen.

Elk jaar na een schoolvakantie worden leerkrachten geconfronteerd met kinderen die door een goede omkadering thuis of doordat ze aan een zomerkamp hebben deelgenomen, sterker zijn geworden. Maar het omgekeerde komt helaas ook voor: leerlingen die het al moeilijk hadden en tijdens de vakantie een nog grotere achterstand hebben opgebouwd.

“De coronacrisis heeft deze kloof vaak nog vergroot. Daarom willen wij  deze zomer school en vakantie verenigen en samenbrengen in een ondersteunend aanbod. Op die manier willen we er voor zorgen dat kinderen, die moeilijkheden hadden alle schoolse vaardigheden en kennis te verzamelen dit schooljaar,  zonder achterstand aan de start van het nieuwe schooljaar verschijnen. We willen dat iedereen mee is, zonder dat we de lat verlagen. We willen mee de onderwijsmotor helpen aanzwengelen”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde bevoegd voor onderwijs.

De provincie Vlaams-Brabant gaat organisatoren en lesgevers van zomerscholen ondersteunen zodat ze zo efficiënt mogelijk leerlingen kunnen remediëren op die vlakken waar nood is.
Ze wil er ook voor zorgen dat alle kinderen die tijdens speelpleinen, kampen of sportkampen spelenderwijs in contact komen met ‘schoolse vaardigheden’, zoals taal, STEM en ondernemend denken.

Daarvoor gaat de provincie Vlaams-Brabant in zee met “schoolmakers”. Zij ontwikkelen een rijk aanbod aan ondersteunende activiteiten en materialen en stellen dit via een online platform ter beschikking aan alle organisatoren van zomerscholen en alle vrijwilligers, lesgevers, leiders of monitoren van schoolse of speelse opvanginitiatieven. Organisatoren en vrijwilligers kunnen via het online platform ook met elkaar in contact komen.
Het online platform www.schitterendaandestart.be gaat op 29 juni van start.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/schitterendaandestart
Vanaf 29 juni: www.schitterendaandestart.be

 

Bart Nevens

Gedeputeerde voor onderwijs, Provincie Vlaams-Brabant

Els Breunig

Dienst onderwijs, Provincie Vlaams-Br&abant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be