Sanering Leigracht in Oud-Heverlee voltooid

De provincie Vlaams-Brabant heeft de Leigracht in de Doode Bemde in Oud-Heverlee gesaneerd om de ecologische toestand van de beek te verbeteren.

De saneringswerken aan de Leigracht in het natuurreservaat ‘De Doode Bemde’ waren noodzakelijk omdat jarenlange lozingen van afvalwater leidden tot de afzetting van een vervuilde sliblaag op de bodem van de beek.

Ondertussen is het rioleringsstelsel sterk uitgebouwd en wordt het afvalwater naar een waterzuiveringsinstallatie geleid waardoor de Leigracht niet langer het huishoudelijk afvalwater ontvangt.

“Daarom is het zinvol om nu de vervuilde sliblaag voorgoed te verwijderen en zo de oorspronkelijke toestand van de beek te herstellen”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen.

De werken kaderen binnen het natuurinrichtingsproject ‘Dijlevallei’ en verliepen in samenwerking met de gemeente Oud-Heverlee, het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij.

De firma ‘Heyrman-De Roeck’ verwijderde het vervuilde slib machinaal en voerde het af naar een verwerkingsbedrijf. De totale kostprijs van de werken bedraagt 271.626,85 euro..

“Dankzij deze slibruiming zal de vallei van de Leigracht weer kunnen evolueren naar een ecologisch meer waardevolle toestand zodat er opnieuw meer leven in en rond het water te vinden zal zijn”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

Bart Nevens

Gedeputeerde voor waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Peter Maris

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be