Samen tuinieren in Aarschot dankzij INL

Op stap in de stadsrand van Aarschot treft men ter hoogte van de Orleanstoren aan de Geetstraat sinds kort volkstuintjes aan. De Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL) van IGO, die de steun krijgen van de provincie Vlaams-Brabant, legden de tuintjes aan. Het stadsbestuur van Aarschot wil mensen die geen eigen tuin hebben, zo de kans geven ook een eigen moestuintje te starten. 

De aanleg van een groene gemeenschapsruimte

De inrichting van de oude paardenweide als volkstuintjes begon al in 2016, dankzij de inzet van de INL-ploeg van IGO.

‘De INL-ploegen bestaan uit langdurig werkzoekenden en ze staan in voor het beheer van kleine landschapselementen en landschaps- en natuurontwikkeling, zoals de volkstuintjes in Aarschot. Ze zijn een belangrijke partner voor de provincie. Samen maken we werk van meer en betere natuur in onze provincie. De INL-ploegen vormen een echte win-win voor de natuur en de sociale economie', zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid.

Karin Kuipers, natuurontwikkelaar bij IGO: 'In de eerste fase zorgde onze INL-ploeg voor de aanleg van een hoogstamboomgaard, kleinfruit en meidoornhagen. We zaaiden ook een bloemenweide in. In 2017 volgde fase 2 van de inrichtingswerken: we plantten de haagbeukhagen en gemengde hagen  aan, legden de paden aan en vulden deze op met hakselhout. Schapen begrazen de perceelsranden en de hoogstamboomgaard. De INL-ploeg maakte eveneens het schapenraster en de klappoortjes. Met een zelfgemaakte picknicktafel is deze groene gemeenschapsruimte volledig klaar'.

De INL-ploeg zal bovendien instaan voor het jaarlijks onderhoud van de volkstuintjes.
 

Tuinieren zonder tuin

Het stadsbestuur van Aarschot kwam op het idee van de volkstuintjes bij de start van het grote stadvernieuwingsproject ‘De Torens’ op de voormalige site van wijnhandel Geens aan de Leuvensestraat.

André Peeters, burgemeester stad Aarschot: 'We zagen de mogelijkheid om vlakbij de site een oude paardenweide aan te kopen die zich er perfect toe leende omgevormd te worden tot volkstuintjes. Met dit initiatief willen we de inwoners van de nieuwe appartementsgebouwen, maar ook andere geïnteresseerde Aarschottenaars, de kans bieden om te genieten van een eigen moestuintje vol zelfgekweekte groenten'.

De eerste oogst

In de loop van 2017 werden de moestuinen al in gebruik genomen. Verschillende Aarschotse tuinders plukken nu de vruchten van hun eigen volkstuintje in deze groene gemeenschapsruimte voor jong en oud vlakbij het stadscentrum.

 

 

Tie Roefs

Gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid, Provincie Vlaams Brabant

Kristin De Ceuster

Dienst Leefmilieu, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be