Samen bouwen aan natuur en landschap in Noord-Hageland

Start Loket Onderhoud Buitengebied


Er komt een ‘Loket Onderhoud Buitengebied’ in Noord-Hageland. Zo’n loket is een platform dat gemeenten ondersteunt bij het landschapsonderhoud, van inventarisatie tot uitvoering. Het loket is inzetbaar voor het beheer van kleine landschapselementen of recreatieve infrastructuur.

 

In het landschap vinden we heel wat kleine landschapselementen terug zoals hagen, heggen en houtkanten. Deze hebben geregeld een snoeibeurt nodig. Ook recreatieve infrastructuur vraagt om onderhoud. Het is fijn om langs smalle kronkelpaadjes in de natuur te gaan wandelen, al komt het ook voor dat je paadje overgroeid is met bramen. Wie volgt dit op? Wie voert de beheerwerken uit? Om een antwoord te bieden op zulke vragen, werd het ‘Loket Onderhoud Buitengebied’ in het leven geroepen.

“Met dit loket maken we het beheer van het buitengebied efficiënter. Op een gecoördineerde manier werken heeft voordelen voor de partners. Zo kunnen de beheerploegen gerichter worden ingezet. Samen met de gemeenten Bekkevoort, Lubbeek en Tremelo, IGO en Boerennatuur gaan we thematisch aan de slag. ​ Ons regionaal landschap is gebiedsregisseur“, zegt Julien Delauré, voorzitter van het Regionaal Landschap Noord Hageland.

Het Regionaal Landschap Noord-Hageland start met inventariseren in de verschillende gemeenten. ​
In Bekkevoort staan de holle wegen centraal en ligt de focus op de fauna en flora die voorkomen in deze historische wegen. ​ ​
In Lubbeek wordt de recreatieve ontsluiting in kaart gebracht. Er wordt bekeken welke trage wegen of speelplekken in het groen opvolging nodig hebben. ​ ​
In Tremelo zal er gewerkt worden aan het beheer van de bermen, die een grote natuurwaarde hebben.

Nadat het Regionaal Landschap in de deze gemeenten een beeld heeft gevormd van de verschillende elementen, gieten de partners deze informatie in een landschapsvisie waarmee de toekomstige beheerplannen worden opgemaakt.

In deze fase zullen zowel IGO, Boerennatuur als de gemeentelijke groenploegen hun steentje bijdragen voor het onderhoud op terrein.

“Het is een pilootproject in Noord-Hageland met een kostprijs van zo’n 240.315 euro. ​ We zijn blij dat het project kan rekenen op 65% subsidies van Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant, goed voor een totaalbedrag van zo’n 156.205 euro” zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid en Europa.

 

Monique Swinnen

Voorzitter, Leader Hageland

Eva Roeykens

Plattelandscoördinator, Provincie Vlaams-Brabant

Lies Staes

Medewerker communicatie, Regionaal Landschap Noord-Hageland

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be