Ruimte voor Vlaams-Brabant

Nieuwe toekomstvisie op ruimtelijke ontwikkeling voor de komende 25 jaar

De provincieraad keurde het ontwerp van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant goed. Dit beleidsplan geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkeling in de provincie voor de komende 25 jaar. De nadruk ligt op zuinig ruimtegebruik, kernversterking en ruimte voor natuur en water.

De bevolking in Vlaams-Brabant groeit sterk terwijl de beschikbare ruimte dezelfde blijft. Bovendien is die kostbare ruimte ook nodig voor voedsel, natuur, wateropvang en recreatie. Zuinig en doordacht omspringen met de beschikbare ruimte is daarom noodzakelijk. De Vlaams-Brabander verplaatst zich ook alsmaar meer en te vaak met de auto. Dat heeft een zware impact op de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. ​ ​

Dit ontwerp van ruimtelijk beleidsplan is dan ook een mijlpaal voor de provincie“, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. “Het plan geeft een duidelijke richting aan voor de toekomst van de ruimtelijke ontwikkelingen in Vlaams-Brabant. De provincie legt hierin de nadruk op zuinig ruimtegebruik, kernversterking en groenblauwe dooradering”.

De kern van Asse (copyright Patrick Henderyckx)
De kern van Asse (copyright Patrick Henderyckx)

Het beleidsplan raadt aan om in de toekomst compacter te gaan bouwen en dezelfde ruimte meer te gaan gebruiken voor verschillende functies. ​

En ook dat de Vlaams-Brabander meer gaat wonen, werken en leven in de kernen van de steden en dorpen en dat de open ruimte ertussen gevrij­waard blijft. Die kernen moeten goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en de fiets zodat de wagen vaker aan de kant kan blijven staan. In deze kernen kunnen nieuwe woningen en voorzieningen, zoals winkels, scholen en recreatievoorzieningen, in elkaars nabijheid gerealiseerd worden.

Compact wonen in kernen dichtbij duurzame vervoersknooppunten
Compact wonen in kernen dichtbij duurzame vervoersknooppunten

Daarnaast gaat de provincie inzetten op een fijnmazige groenblauwe dooradering. De ‘aders’ bestaan uit rivier- en beekvalleien, parken en bossen, bomenrijen, houtkanten of bermen, maar ook buffergroen in en rond bedrijventerreinen.

De Gete in Linter (copyright Lander Loeckx)
De Gete in Linter (copyright Lander Loeckx)

Meer groen in de straten en pleinen en meer ruimte voor water dus. Dat ziet er niet alleen mooi uit, maar zorgt ook voor gezonde lucht en verkoeling. Zo wordt gezorgd voor verbindingen tussen grotere bos- en natuurgebieden en wordt de provincie weerbaarder gemaakt tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zoals droogte en overstromingen.

Samen voor beter ruimtegebruik

De provincie Vlaams-Brabant begon al in 2014 met de voor­bereiding van dit beleidsplan. In 2020 organiseerde ze een grote publieke bevraging over een eerste versie van het plan. In de ja­ren 2021 en 2022 werd intensief overlegd met de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten en de Vlaamse overheid. Het resultaat van al deze gesprekken is nu een ontwerp van het Be­leidsplan Ruimte.

Het ontwerp van dit Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant zal nog voorgelegd worden aan de burgers via een openbaar onderzoek dat loopt van 1 december 2022 tot en met 1 maart 2023.

“Daarin kunnen ze nog opmerkingen en suggesties over het plan geven. Vervolgens gaan we deze visie uitvoeren, in samenwerking met Vlaanderen en de gemeenten, waarbij we zelf de rol van regisseur opnemen”, besluit gedeputeerde Ann Schevenels.

 

Filmpje over Ruimte voor Vlaams-Brabant:

Beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant - YouTube

Beleidsplan ruimte-brochure-2022.pdf

PDF - 8.6 Mb

Meer info: www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Koen Van Bouchout

Dienst Ruimtelijke Planning, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be