Rij veilig met nul

BOB-campagne in Vlaams-Brabant

Rijden onder invloed van alcohol in het verkeer blijft nog steeds een probleem. Daarom controleren de lokale en federale politiediensten in december op rijden onder invloed.  Deze controles kaderen in de BOB- campagne. De BOB-campagne wordt gehouden van 30 november tot en met 28 januari. 

In Vlaams-Brabant worden in zes maanden per jaar provinciaal gecoördineerde controles op rijden onder invloed gehouden in samenwerking met de geïntegreerde politie  en parket.  De provinciale ongevalscijfers geven aan dat in ongeveer één verkeersongeval op tien de chauffeur reed onder invloed.

‘Ook in de eindejaarsperiode, waarin traditioneel veel feestjes worden gehouden, is het van belang dat chauffeurs nuchter rijden. In de week en weekendnachten rijden nog te veel chauffeurs onder invloed. 

Elke twee uur doet zich in België een verkeersongeval voor waarbij de chauffeur reed onder invloed van alcohol’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

De afgelopen vijf jaar is er in Vlaams-Brabant een voortdurende daling van het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel en steeds minder zwaargewonde en lichtgewonde slachtoffers.

‘Toch is rijden onder invloed nog te veel sociaal aanvaard. Vandaar dat controles op rijden onder invloed en sensibilisering broodnodig blijven om de ongevalscijfers nog verder te doen dalen’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. ‘Om bij te dragen aan een mentaliteitswijziging blijven de BOB-campagnes meer dan ooit nodig. De slagzin van dit jaar is kort maar krachtig: ‘BOB = nul op!’.

Lodewijk De Witte

Provinciegouverneur Vlaams-Brabant

Erik Asselman

Dienst maatschappelijke veiligheid, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be