Regionale Landschappen maken Vlaams-Brabant groener

De samenwerking tussen de Regionale Landschappen en de provincie Vlaams-Brabant versterkt het landschap. Zo kreeg Vlaams-Brabant er in 2021 13 kilometer hagen en heggen, 7 kilometer houtkanten, 2.872 bomen, 44 poelen en 14 plekken voor recreatieve natuurbeleving bij. Ook werden 42 kilometer trage en holle wegen en 20 hectare bermen beheerd. De Vlaams-Brabander plantte, met advies en begeleiding van de Regionale Landschappen, zelf 129.141 inheemse bomen en struiken, onder meer via de actie ‘Behaag je tuin’. ​

“We zijn tevreden met deze aanplantingen voor een klimaatbestendig en biodivers kwaliteitsvol landschap. Dichtbij-natuur en een toegankelijk landschap zijn noodzakelijk voor onze fysieke en mentale gezondheid in onze druk bevolkte provincie. Een kwaliteitsvolle open ruimte beschermt beter tegen biodiversiteitsverlies en de steeds frequentere hittegolven, droogte en overstromingen”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu.

De samenwerking tussen de provincie en de Regionale Landschappen maakt Vlaams-Brabant groener
De samenwerking tussen de provincie en de Regionale Landschappen maakt Vlaams-Brabant groener

Naast die zichtbare acties op het terrein werken de Regionale Landschappen ook aan visievorming voor een kwaliteitsvol landschap. Ze verweven zo de verschillende functies van het landschap met elkaar. Thema’s zoals water, duurzame landbouw, erfgoed, landschapsbeleving en biodiversiteit worden geïntegreerd.

In Vlaams-Brabant zijn 5 Regionale Landschappen actief
In Vlaams-Brabant zijn 5 Regionale Landschappen actief

“Elke dag opnieuw zetten we ons in voor de open ruimte door het aanleggen en onderhouden van hagen, heggen en houtkanten, poelen, bos, speelnatuur, bloemrijke bermen, trage wegen en dreven. We doen dat niet zomaar in het wilde weg, maar vanuit een grote terreinkennis en een gedegen visie op het landschap. Dat is goed voor de natuur én het Vlaams-Brabantse landschap wordt zo ook beter beleefbaar en aangenamer voor wandelaars, fietsers en bewoners”, zegt Joeri Van den Brande, voorzitter van Regionaal Landschap Brabantse Kouters. ​ “Gemeenten, verenigingen, inwoners, natuurverenigingen, landbouwers en jagers kunnen bij ons aankloppen voor adviesverlening en ondersteuning bij concrete acties.” ​

Domein van Perk is pareltje van verzorgd landschap

“Het Domein van Perk illustreert mooi wat een Regionaal Landschap kan realiseren om het landschappelijk erfgoed te herwaarderen”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed. “In het historisch park van zo’n 40 hectare werd, samen met eigenaar graaf Paul de Lannoy, de ijskelder hersteld en als vleermuizenoverwinteringsplaats ingericht.”


Het Regionaal Landschap Brabantse Kouters plantte er, met de financiële steun van de provincie, ook kilometers gemengde hagen en bomenrijen aan en versterkte daarmee de leesbaarheid van de historische structuur. ​ De beuken in de majestueuze dubbele bomenrij langsheen de oprijlaan werden beschermd tegen zonnebrand. ​
Tijdens het afgelopen plantseizoen verving het Regionaal Landschap op het domein ook kaprijpe populieren door wintereiken.

Dankzij de samenwerking tussen de provincie en RL Brabantse Kouters wordt het erfgoed én de natuur in het Domein van Perk geherwaardeerd
Dankzij de samenwerking tussen de provincie en RL Brabantse Kouters wordt het erfgoed én de natuur in het Domein van Perk geherwaardeerd

Meer info: jaarverslagen van de Regionale Landschappen:

Regionaal Landschap Brabantse Kouters

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei

Regionaal Landschap Noord-Hageland

Regionaal Landschap Zuid-Hageland

Regionaal Landschap Dijeland (nog niet gepubliceerd)

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Tom Dehaene

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Greet De Prins

Communicatie Regionale Landschappen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be