Regionaal Landschap Zuid-Hageland viert haar 15-jarig bestaan met 500ste aanplant

Al 15 jaar brengt Regionaal Landschap Zuid-Hageland partners samen in het landschap om dat landschap te verfraaien, te versterken en klimaatrobuust te maken. Zo voert het Regionaal Landschap elke winter in samenwerking met maatwerkbedrijven aanplanten uit die het landschap ‘opnieuw aankleden’. Op 1 maart was het zover: de 500ste aanplant werd gerealiseerd in Ezemaal (Landen).

 

“Fijn dat we deze 500ste aanplant kunnen vieren in het jaar dat ons Regionaal Landschap 15 jaar werkzaam is in de streek,” zegt voorzitter Marc Wijnants. “Het Regionaal Landschap houdt het niet alleen bij woorden en vergaderen. Ze steken de schup ook echt in de grond. Met kilometers hagen, heggen en houtkanten en tientallen hoogstamboomgaarden, maar ook met poelen, parken en groene speelplaatsen maakt Regionaal Landschap Zuid-Hageland een zichtbaar verschil in deze streek.”

Deze 500ste aanplant illustreert mooi wat een Regionaal Landschap betekent voor de streek. De doelstelling in dit stukje van de Kleine Getevallei is het versterken van het leefgebied van zowel de eikelmuis als de rivierdonderpad. Deze aanplant verbindt twee waardevolle stukjes natuur met elkaar. Beide dieren krijgen hierdoor meer voedsel- en schuilgelegenheid. ​

Het Regionaal Landschap Zuid-Hageland vierde haar verjaardag met een 500ste aanplant in Ezemaal.
Het Regionaal Landschap Zuid-Hageland vierde haar verjaardag met een 500ste aanplant in Ezemaal.

“Het Regionaal Landschap maakte deze aanplant mogelijk,” zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “Er zijn verschillende partijen betrokken: de watering van de Kleine Gete, de Stad Landen, een landbouwer die eigenaar is en een beheerder. Het Regionaal Landschap bracht deze mensen samen en overtuigde hen van de relevantie van deze aanplant voor de biodiversiteit en de landschapskwaliteit. De bezorgdheden van alle partners zijn opgenomen in het uiteindelijke plan. Zonder het regionaal landschap krijgen we de neuzen niet in dezelfde richting.”

In Vlaanderen zijn 18 regionale landschappen actief. Het zit in hun DNA om actoren samen te brengen en met iedereen aan landschapskwaliteit te werken. In hun vzw besturen zetelen in zowel overheden als middenveldorganisaties zoals Natuurpunt en Boerenbond en andere organisaties die actief zijn in het buitengebied, naast elkaar.

“Het is dankzij de stabiele financiële en inhoudelijke ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant dat wij al 15 jaar terreinacties ter bevordering van de biodiversiteit en de landschapskwaliteit uitvoeren en subsidiëren”, zegt Kristien Justaert, coördinator van Regionaal Landschap Zuid-Hageland. “Als je alle hagen, heggen, houtkanten en bomen die wij de afgelopen 15 jaar aanplantten, op één lijn zetten, dan hebben we een landschapselement van Tienen tot in Zeebrugge, ongeveer 130 km: dat is ​ de moeite.”

Ook bij haar 500ste aanplant ​ plant het Regionaal Landschap een mix van streekeigen planten en bomen aan, geschikt voor de leemgrond. ​ Denk aan kardinaalsmuts, sleedoorn en hondsroos voor de struiken, en fladderiep, zomereik en zwarte els als bomen.

15 jaar Regionaal Landschap Zuid-Hageland in een aantal cijfers:

  • 500 aanplantprojecten
  • 195.000 stuks klein plantgoed
  • 2.760 hoogstammige fruitbomen en 1580 andere loofbomen
  • Gemiddeld 55 aanplantprojecten per gemeente

 

Meer info: https://www.rlzh.be/

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Marc Wijnants

Burgemeester, Gemeente Linter

Kristien Justaert

Algemeen coördinator, Regionaal Landschap Zuid-Hageland

Greet De Prins

Communicatie Regionale Landschappen, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be