Nog meer regen voor Vlaams-Brabant

Provinciegouverneur Jan Spooren coördineert hulpverlening en dankt hulpverleners

Het oostelijk deel van Vlaams-Brabant en ten noorden van Brussel is de wateroverlast ernstig. Gouverneur Jan Spooren coordineert vanuit het provinciaal crisiscentrum.

Gouverneur Jan Spooren

De situatie in onze provincie is ernstig, vooral in het oostelijk deel van de provincie en ten noorden van Brussel.  Een correcte monitoring en opvolging is dan echt noodzakelijk.  Op verschillende plaatsen in de provincie staan een aantal huizen onder water, hiervoor werden zandzakjes voorzien.  Er werden enkele bewoners geëvacueerd, maar geen volledige straten of wijken.  Voor straten die onder water staan zorgde de lokale politie voor de nodige omleidingen.


Regen houdt aan in Vlaams-Brabant

Het waterstanden van de Kleine en Grote Gete,  de Begijnenbeek, de Winge, de Velpe en de Vunt zijn allemaal zorgwekkend en de wachtbekkens zijn verzadigd. De situatie wordt nauwlettend uur per uur gemonitord binnen de Provinciale crisiscel en er is een nauw contact met de lokale besturen en de noodplanambtenaren. Deze avond bekijkt de crisiscel de hele situatie opnieuw want er wordt gevreesd dat door de aanhoudende regen de situatie nog kan verslechteren.  Vooral Diest, Tienen en Hoegaarden worden nauwlettend in het oog gehouden. 

 

Gecoördineerde hulp

Ook op andere plaatsen binnen het land heeft de hevige regenval ernstige gevolgen. Daarom werd de federale fase afgekondigd.  Dit betekent dat de gouverneur in permanent overleg staat met Binnenlandse zaken, de federale crisiscel en de andere gouverneurs.

Binnen Vlaams-Brabant doet de gouverneur een oproep aan niet getroffen gemeenten om  zandzakjes ter beschikking te stellen. Ook de provincie Oost-Vlaanderen bekijkt of ze zandzakjes ter beschikking kan stellen en vanaf morgen waterpompen en manschappen.

Vandaag, deze avond en vannacht zal de situatie nauwlettend door de gouverneur en zijn diensten opgevolgd worden.  Morgen brengt hij een terreinbezoek aan de verschillende getroffen gemeentes in de provincie.

gouverneur Jan Spooren:

Ik wil alvast alle hulpdiensten, lokale besturen en burgers bedanken voor het geleverde werk en hen nog veel moed wensen de komende uren, deze zullen heel cruciaal zijn.

Jan Spooren

Gouverneur, Provincie Vlaams-Brabant

Ine Tombeur

woordvoerder van de gouverneur, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be