Provincies brengen voorzieningen van alle Vlaamse gemeenten in kaart

Nieuwe studie ‘Uitrustingsgraad van de Vlaamse gemeenten. Een typologie’

Vlaams-Brabant telt één regionale stad (Leuven) en drie zeer goed uitgeruste centra (Tienen, Aarschot en Diest). In Halle-Vilvoorde zijn die er niet door de nabijheid van grootstad Brussel. Onze provincie telt ook opvallend veel zwak uitgeruste gemeenten. Dat zijn enkele conclusies uit de nieuwe studie ‘Uitrustingsgraad van de Vlaamse gemeenten. Een typologie’ van de Vlaamse provincies.

De Vlaamse provincies ondersteunen lokale besturen bij hun beleidsvoering, ook op het vlak van Data & Analyse (D&A). Dit doen ze via het aanleveren van beleidsrelevant cijfermateriaal, en het opmaken van eigen analyses.

‘Een vaak terugkerende vraag van de lokale besturen is om de eigen gemeente te kunnen vergelijken met gelijkaardige gemeenten. Als antwoord ligt er nu een actualisatie over de uitrustingsgraad van de gemeenten’, zegt gedeputeerde Monique Swinnen.
Ze werd uitgevoerd door het Steunpunt D&A van de provincie Vlaams-Brabant, met de ondersteuning van prof. em. Etienne Van Hecke van de KULeuven, in nauwe samenwerking met de steunpunten D&A van de andere provincies.

Deze studie meet de uitrusting van de Vlaamse gemeenten op acht gebieden: onderwijs, zorg, publieke en zakelijke dienstverlening, persoonlijke dienstverlening, horeca, detailhandel, cultuur en recreatie en sport. Op basis daarvan werd een typologie opgesteld, die de gemeenten onderverdeelt in zeven categorieën.

De studie heeft niet de bedoeling te evalueren, maar is een objectieve beschrijving van de huidige situatie en biedt vooral de mogelijkheid gemeenten met een gelijkaardig uitrustingsniveau met elkaar te vergelijken. Daarom houdt de typologie niet enkel rekening met de globale uitrustingsgraad, maar ook met de diversiteit van die uitrusting en met de uitrusting per inwoner.


Typologie van de Vlaams-Brabantse gemeenten

In Vlaams-Brabant vinden we één regionale stad (Leuven) en drie zeer goed uitgeruste centra (Tienen, Aarschot en Diest). Deze liggen allemaal in Oost-Brabant.

‘Tegelijkertijd vinden we rond Leuven en in het Hageland opvallend veel zwak uitgeruste gemeenten. Dat hangt met elkaar samen. De inwoners van deze gemeenten maken vaak gebruik van de uitrusting in die steden’, zegt gedeputeerde Monique Swinnen.

In het arrondissement Halle-Vilvoorde zijn er geen regionale steden of zeer goed uitgeruste centra. Dat is te verklaren door de nabijheid van Brussel, waar heel wat voorzieningen ook door de inwoners van de omliggende gemeenten worden gebruikt. Er zijn wel twee goed uitgeruste centra (Halle en Vilvoorde) en een reeks zeer goed uitgeruste andere steden en gemeenten (Asse, Dilbeek, Grimbergen, Overijse en Zaventem). In het Pajottenland zijn, zoals in het Hageland, de meeste gemeenten zwak uitgerust.

De matig of zwak uitgeruste gemeenten kunnen wel een goede uitrusting hebben op één of enkele dimensies. Zo hebben Tielt-Winge en Boortmeerbeek heel wat detailhandel (respectievelijk op het Gouden Kruispunt en de Leuvensesteenweg), maar ze hebben weinig uitrusting op andere gebieden.

De typologie wordt toegevoegd als gebiedsindeling in de online databank ‘provincies.incijfers.be’ en kan daar gebruikt worden om zelf cijfermatige vergelijkingen te maken met gelijkaardige gemeenten.

Volledige studie

PDF - 13 Mb

Monique Swinnen

Gedeputeerde, Provincie Vlaams Brabant

Filip De Maesschalk

Data Analyse, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be