Provincieraad Vlaams-Brabant op 29 mei

Agenda

Woensdag 23 mei 2018 — Op dinsdag 29 mei om 14 uur komt de raad van de provincie Vlaams-Brabant samen in het Provinciehuis in Leuven.

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 24 april 2018
   
 2. Mondelinge vragen (art. 32 van het Provinciedecreet)
   
 3. Voorstel nr. 31
  Raamcontract i.v.m. levering en onderhoud van netwerk apparatuur - opstart gunningsprocedure; goedkeuring wijze van gunnen en bestek.
   
 4. Voorstel nr. 32
  Deelname opdrachtencentrale i.v.m. pc's, laptops en schermen
   
 5. Voorstel nr. 33
  Aanstellen studiebureau voor het ontwerpen van een nieuwe zonnewering of alternatieve constructie voor het provinciehuis
   
 6. Voorstel nr. 34
  Aanstelling provinciale omgevingsambtenaren
   
 7. Voorstel nr. 35
  Aanstelling van een waarnemend provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar-vervanging
   
 8. Kennisgeving nr. 36
  Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk - wijzigingen voorjaar 2018
   
 9. Voorstel nr. 37
  Wijziging provinciaal reglement voor het toekennen van subsidies voor de aanleg en herinrichting van fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (fietsfonds)
   
 10. Voorstel nr. 38
  Wijziging provinciaal reglement voor het toekennen van subsidies voor de aanleg en herinrichting van fietssnelwegen
   
 11. Kennisgeving nr. 39
  Actualisatie 2017 fiches artikel 57 – provinciedecreet
   
 12. Voorstel nr. 40
  Raamcontract voor het verlenen van diensten in het kader van sociaal secretariaat - Goedkeuring wijze van gunnen en bestek –principedossier
   
 13. Voorstel nr. 41
  Algemene jaarvergadering Ethias 5 juni 2018
   
 14. Voorstel nr. 42
  Statutaire algemene vergadering - de watergroep
   
 15. Voorstel nr. 43
  Jaarrekening en verwervingen 2017 van Vlabinvest apb
   
 16. Voorstel nr. 44
  Intercommunale Haviland igs. - Algemene Vergadering op 20 juni 2018
   
 17. Voorstel nr. 45
  Provinciale Brabantse Energiemaatschappij - Algemene vergadering op 15 juni 2018
   
 18. Voorstel nr. 46
  Ecowerf - Algemene vergadering op 20 juni 2018
Chris Taes Voorzitter at Provincieraad Vlaams-Brabant