Provincieraad Vlaams-Brabant op 24 april

Agenda

Woensdag 25 april 2018 — Op dinsdag 24 april om 14 uur komt de raad van de provincie Vlaams-Brabant samen in het Provinciehuis in Leuven.

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 27 maart

 2. Mondelinge vragen (art. 32 van het Provinciedecreet)

 3. Voorstel nr. 26
  Grondverwervingen in het kader van realisatie “Fietssnelweg F24 Leuven-Tienen”

 4. Voorstel nr. 27
  Fase 2 vernieuwen resterende dakbedekking PISO

 5. Voorstel nr. 28
  Interleuven - algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband op 23 mei 2018 - met o.m. statutenwijziging

 6. Voorstel nr. 29
  PBE – statutenwijziging

 7. Toelichting Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR)

 8. Bezoek aan het gerestaureerde Wijnpershuis

Contacteer ons

Chris Taes

Voorzitter

Provincieraad Vlaams-Brabant

Gino Debroux

Griffiedienst

Provincie Vlaams Brabant