Provincieraad Vlaams-Brabant op 24 april

Agenda

Op dinsdag 24 april om 14 uur komt de raad van de provincie Vlaams-Brabant samen in het Provinciehuis in Leuven.

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 27 maart

 2. Mondelinge vragen (art. 32 van het Provinciedecreet)

 3. Voorstel nr. 26
  Grondverwervingen in het kader van realisatie “Fietssnelweg F24 Leuven-Tienen”

 4. Voorstel nr. 27
  Fase 2 vernieuwen resterende dakbedekking PISO

 5. Voorstel nr. 28
  Interleuven - algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband op 23 mei 2018 - met o.m. statutenwijziging

 6. Voorstel nr. 29
  PBE – statutenwijziging

 7. Toelichting Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR)

 8. Bezoek aan het gerestaureerde Wijnpershuis

Chris Taes

Voorzitter, Provincieraad Vlaams-Brabant

Gino Debroux

Griffiedienst, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be