Provincieraad Vlaams-Brabant

Agenda van 23 januari

Op dinsdag 23 om 14 uur is er een zitting van de provincieraad van Vlaams-Brabant in het Provinciehuis in Leuven.

Agenda:

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 12 december 2017

 2. Mondelinge vragen (art. 32 van het Provinciedecreet)

 3. Voorstel nr. 1
  Overheidsopdracht voor de dienstenopdracht voor het uitvoeren van een landschapsstudie naar hernieuwbare energie in het Pajottenland. Goedkeuring van het bestek en de wijze van gunnen.

 4. Voorstel nr. 2
  Overheidsopdracht voor het uitvoeren van analyse, ontwerpend onderzoek en instrumentontwikkeling in het kader van lokale ruimtetrajecten in de provincie Vlaams-Brabant (raamovereenkomst) ten behoeve van de dienst ruimtelijke planning van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Goedkeuring van het bestek en de wijze van gunnen.

 5. Voorstel nr. 3
  Opdracht voor de aanstelling van een studiebureau voor de opmaak van een startnota met tracébepaling en haalbaarheidsonderzoek, projectnota met voorontwerpplan en wervend beeldmateriaal in het kader van de fietssnelweg FR0 langs spoorlijn 25/27 in HAREN-MACHELEN-VILVOORDE. Goedkeuring van het bestek, de wijze van gunnen en van de samenwerkingsovereenkomst.

 6. Voorstel nr. 4
  Dienstenopdracht voor het uitvoeren van het groenbeheer en -onderhoud op de provinciale site van het PIVO-opleidingscentrum te Asse en het Proefcentrum Pamel te Roosdaal via sociale economie (raamovereenkomst). Goedkeuring van het bestek en de wijze van gunnen.

 7. Voorstel nr. 5
  Vervanging afgevaardigden voor een mandaat in de bestuursorganen van de vzw's Regionale Landschappen Dijleland, Groene Corridor, Noord-Hageland en Pajottenland & Zennevallei.

 

Chris Taes

Voorzitter Provincieraad , Provincieraad Vlaams-Brabant

Gino Debroux

Griffiedienst, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be