Provincieraad Vlaams-Brabant

Agenda van 23 januari

Woensdag 17 januari 2018 — Op dinsdag 23 om 14 uur is er een zitting van de provincieraad van Vlaams-Brabant in het Provinciehuis in Leuven.

Agenda:

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 12 december 2017

 2. Mondelinge vragen (art. 32 van het Provinciedecreet)

 3. Voorstel nr. 1
  Overheidsopdracht voor de dienstenopdracht voor het uitvoeren van een landschapsstudie naar hernieuwbare energie in het Pajottenland. Goedkeuring van het bestek en de wijze van gunnen.

 4. Voorstel nr. 2
  Overheidsopdracht voor het uitvoeren van analyse, ontwerpend onderzoek en instrumentontwikkeling in het kader van lokale ruimtetrajecten in de provincie Vlaams-Brabant (raamovereenkomst) ten behoeve van de dienst ruimtelijke planning van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Goedkeuring van het bestek en de wijze van gunnen.

 5. Voorstel nr. 3
  Opdracht voor de aanstelling van een studiebureau voor de opmaak van een startnota met tracébepaling en haalbaarheidsonderzoek, projectnota met voorontwerpplan en wervend beeldmateriaal in het kader van de fietssnelweg FR0 langs spoorlijn 25/27 in HAREN-MACHELEN-VILVOORDE. Goedkeuring van het bestek, de wijze van gunnen en van de samenwerkingsovereenkomst.

 6. Voorstel nr. 4
  Dienstenopdracht voor het uitvoeren van het groenbeheer en -onderhoud op de provinciale site van het PIVO-opleidingscentrum te Asse en het Proefcentrum Pamel te Roosdaal via sociale economie (raamovereenkomst). Goedkeuring van het bestek en de wijze van gunnen.

 7. Voorstel nr. 5
  Vervanging afgevaardigden voor een mandaat in de bestuursorganen van de vzw's Regionale Landschappen Dijleland, Groene Corridor, Noord-Hageland en Pajottenland & Zennevallei.

 

Chris Taes Voorzitter Provincieraad at Provincieraad Vlaams-Brabant
Gino Debroux Griffiedienst at Provincie Vlaams Brabant