Provincieraad van Vlaams-Brabant van 23 oktober

Op dinsdag 23 oktober om 14 uur komt de raad van de provincie Vlaams-Brabant samen in het Provinciehuis in Leuven.

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 18 september 2018
   
 2. Mondelinge vragen (art. 32 van het Provinciedecreet)
   
 3. Voorstel nr. 102
  Aanpassing organogram
   
 4. Voorstel nr. 103
  Wijziging van het tweedepijler pensioenreglement voor contractuelen van de provincie Vlaams-Brabant
   
 5. Voorstel nr. 104
  Derde reeks budgetwijzigingen 2018
   
 6. Voorstel nr. 105
  Toetreding van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant tot perceel 2 van de lopende raamovereenkomst voor de ophaling, behandeling, frankering, verzending en bedeling van uitgaande post, waarbij het Agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid optreedt als opdrachtencentrale
   
 7. Voorstel nr. 106
  Goedkeuring definitief ontwerp Bouw Schietstand en Horecapunt in het PIVO
   
 8. Voorstel nr. 107
  Statutenwijziging VVP - algemene vergadering 9 november 2018

Chris Taes

Voorzitter, Provincieraad Vlaams-Brabant

Gino Debroux

Griffiedienst, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be