Provincieraad van Vlaams-Brabant van 23 oktober

Vrijdag 26 oktober 2018 — Op dinsdag 23 oktober om 14 uur komt de raad van de provincie Vlaams-Brabant samen in het Provinciehuis in Leuven.

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 18 september 2018
   
 2. Mondelinge vragen (art. 32 van het Provinciedecreet)
   
 3. Voorstel nr. 102
  Aanpassing organogram
   
 4. Voorstel nr. 103
  Wijziging van het tweedepijler pensioenreglement voor contractuelen van de provincie Vlaams-Brabant
   
 5. Voorstel nr. 104
  Derde reeks budgetwijzigingen 2018
   
 6. Voorstel nr. 105
  Toetreding van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant tot perceel 2 van de lopende raamovereenkomst voor de ophaling, behandeling, frankering, verzending en bedeling van uitgaande post, waarbij het Agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid optreedt als opdrachtencentrale
   
 7. Voorstel nr. 106
  Goedkeuring definitief ontwerp Bouw Schietstand en Horecapunt in het PIVO
   
 8. Voorstel nr. 107
  Statutenwijziging VVP - algemene vergadering 9 november 2018
Chris Taes Voorzitter at Provincieraad Vlaams-Brabant
Gino Debroux Griffiedienst at Provincie Vlaams Brabant