Provincieraad van Vlaams-Brabant op 29 januari

Op dinsdag 29 januari om 14 uur komt de raad van de provincie Vlaams-Brabant samen in het Provinciehuis in Leuven. 

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 15 januari 2019
   
 2. Mondelinge vragen (art. 32 van het Provinciedecreet)
   
 3. Replieken meerderheid en oppositie n.a.v. de beleidsverklaring van de provincieraad van 15 januari 2019
   
 4. Voorstel nr. 9
  Delegatiebesluit - Delegatie bevoegdheden provincieraad aan deputatie
   
 5. Voorstel nr. 10
  Aanpassing formatie kabinetten
   
 6. Voorstel nr. 11
  Wijziging regeling vervanging provinciegriffier en financieel beheerder
   
 7. Voorstel nr. 12
  Organisatiebeheersing
   
 8. Voorstel nr. 13
  Huishoudelijk reglement provincieraad - communicatiekosten
   
 9. Voorstel nr. 14
  Overheidsopdracht voor het plaatsen van provinciale informatie in de Vlaams-Brabantse edities van De Zondag voor de communicatiedienst van de provincie Vlaams-Brabant. Goedkeuring van het bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen.
   
 10. Voorstel nr. 15
  Drukken en bedelen van het provinciemagazine. Goedkeuring van het bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen (2)
   
 11. Voorstel nr. 16
  De benoeming van een bedrijfsrevisor voor Vlabinvest APB voor de boekjaren 2018 tot en met 2020.
   
 12. Voorstel nr. 17
  Aanwijzing van de afgevaardigden van het schoolbestuur bij Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw en bij Provinciaal Onderwijs Vlaanderen - Pedagogische Ondersteuning vzw
   
 13. Voorstel nr. 18
  Voordracht van nieuwe afgevaardigden voor de provinciale mandaten in de bestuursorganen van de vzw regionaal landschap Zuid-Hageland (RLZH).
   
 14. Voorstel nr. 19
  Voordracht van nieuwe afgevaardigden voor de provinciale mandaten in de bestuursorganen van de vzw regionaal landschap Brabantse Kouters (RLBK).
   
 15. Voorstel nr. 20
  Voordracht van nieuwe afgevaardigden voor de provinciale mandaten in de bestuursorganen van de vzw regionaal landschap Noord-Hageland (RLNH).
   
 16. Voorstel nr. 21
  Voordracht van nieuwe afgevaardigden voor de provinciale mandaten in de bestuursorganen van de vzw regionaal landschap Dijleland (RLD).
   
 17. Voorstel nr. 22
  Voordracht van nieuwe afgevaardigden voor de provinciale mandaten in de bestuursorganen van de vzw regionaal landschap Pajottenland & Zennevallei (RLP&Z).
   
 18. Voorstel nr. 23
  Provinciale vertegenwoordiging in het Provinciaal Management Comité, de Plaatselijke Groep en Algemeen Vergadering van de Leadergebieden Hageland+ en Pajottenland+
   
 19. Voorstel nr. 24
  Aanduiding provinciale vertegenwoordigers in huisvestingsmaatschappijen n.a.v. nieuwe legislatuur
   
 20. Voorstel nr. 25
  EthiasCo: provinciale vertegenwoordiger
   
 21. Voorstel nr. 26
  Gemeentelijke Holding: provinciale vertegenwoordiger
   
 22. Voorstel nr. 27
  Aanduiding nieuwe provinciale vertegenwoordigers in het aandeelhoudersbestuur van de drinkwaterdienst en in de algemene vergadering van de Watergroep
Contacteer ons
Linda Van den Eede Raadsvoorzitter, Provincieraad Vlaams-Brabant
Karin Van Oeteren Griffiedienst, Provincie Vlaams Brabant
Linda Van den Eede Raadsvoorzitter, Provincieraad Vlaams-Brabant
Karin Van Oeteren Griffiedienst, Provincie Vlaams Brabant
Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven