Provincieraad van Vlaams-Brabant op 27/3

Agenda

Op dinsdag 27 maart om 14 uur komt de raad van de provincie Vlaams-Brabant samen in het Provinciehuis in Leuven.

Agenda:

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 27 februari

2. Mondelinge vragen (art. 32 van het Provinciedecreet)

3. Voorstel nr. 16
Eerste reeks budgetwijzigingen 2018

4. Voorstel nr. 17
Goedkeuring Bestek Studiebureau Stabiliteit en Speciale technieken en wijze van gunnen voor bouw Schietstand met horecapunt en kantoren in het Pivo te Asse-Relegem

5. Voorstel nr. 18
Huurovereenkomsten m.b.t loods 68 PIVO met FOD Binnenlandse Zaken en Opleidingscentrum Brandweer Brussel

6. Voorstel nr. 19
Goedkeuring onderhandse verkoop site Nossegem aan gemeente Zaventem

7. Voorstel nr. 20
Onderhandse verkoop perceel Bekkevoort 1 sec F 118 F aan gemeente Bekkevoort

8. Voorstel nr. 21
Goedkeuring aankoop percelen Grimbergen overstromingsgebied Maalbeek

AMENDEMENT nr 21/1

Amendement nr. 21/1 bij het voorstel nr. 21 betreffende Goedkeuring aankoop percelen Grimbergen overstromingsgebied Maalbeek

9. Voorstel nr. 22
Raamovereenkomst voor de huur, het onderhoud en het vervangen van schoonloopmatten (perceel 1) en het reinigen van kledij en linnen (perceel 2) voor alle provinciale instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant: - goedkeuring voorwaarden, wijze van gunnen en bestek

10. Voorstel nr. 23
Wijziging samenstelling PROCORO

Besloten vergadering

11. Voorstel nr. 24
Provinciehuis - Zonwering - Dading

Chris Taes

Voorzitter, Provincieraad Vlaams-Brabant

Gino Debroux

Griffiedienst, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be