Provincieraad van Vlaams-Brabant op 27/3

Agenda

Woensdag 21 maart 2018 — Op dinsdag 27 maart om 14 uur komt de raad van de provincie Vlaams-Brabant samen in het Provinciehuis in Leuven.

Agenda:

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 27 februari

2. Mondelinge vragen (art. 32 van het Provinciedecreet)

3. Voorstel nr. 16
Eerste reeks budgetwijzigingen 2018

4. Voorstel nr. 17
Goedkeuring Bestek Studiebureau Stabiliteit en Speciale technieken en wijze van gunnen voor bouw Schietstand met horecapunt en kantoren in het Pivo te Asse-Relegem

5. Voorstel nr. 18
Huurovereenkomsten m.b.t loods 68 PIVO met FOD Binnenlandse Zaken en Opleidingscentrum Brandweer Brussel

6. Voorstel nr. 19
Goedkeuring onderhandse verkoop site Nossegem aan gemeente Zaventem

7. Voorstel nr. 20
Onderhandse verkoop perceel Bekkevoort 1 sec F 118 F aan gemeente Bekkevoort

8. Voorstel nr. 21
Goedkeuring aankoop percelen Grimbergen overstromingsgebied Maalbeek

AMENDEMENT nr 21/1

Amendement nr. 21/1 bij het voorstel nr. 21 betreffende Goedkeuring aankoop percelen Grimbergen overstromingsgebied Maalbeek

9. Voorstel nr. 22
Raamovereenkomst voor de huur, het onderhoud en het vervangen van schoonloopmatten (perceel 1) en het reinigen van kledij en linnen (perceel 2) voor alle provinciale instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant: - goedkeuring voorwaarden, wijze van gunnen en bestek

10. Voorstel nr. 23
Wijziging samenstelling PROCORO

Besloten vergadering

11. Voorstel nr. 24
Provinciehuis - Zonwering - Dading

Chris Taes Voorzitter at Provincieraad Vlaams-Brabant
Gino Debroux Griffiedienst at Provincie Vlaams Brabant