Provincieraad van Vlaams-Brabant op 19 juni

Agenda

Op dinsdag 19 juni om 14 uur komt de raad van de provincie Vlaams-Brabant samen in het Provinciehuis in Leuven.

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 29 mei 2018
   
 2. Mondelinge vragen (art. 32 van het Provinciedecreet)
   
 3. Voorstel nr. 47
  Aanpassing eerste reeks budgetwijzigingen 2018
   
 4. Voorstel nr. 48
  2e budgetwijziging 2018
   
 5. Voorstel nr. 49
  Jaarrekening 2017
   
 6. Kennisgeving nr. 50
  Decretale rapportering 2018
   
 7. Voorstel nr. 51
  Raamovereenkomst voor het leveren van sanitaire producten (dispensers en verbruiksartikelen) voor alle provinciale instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant:
  Goedkeuring van het bestek, de voorwaarden en de wijze van gunnen.
   
 8. Voorstel nr. 52
  Dienstenopdracht voor de uitvoering van dagelijkse en periodieke schoonmaak- en onderhoudsdiensten, incl. de reiniging van de ramen, ruiten en koepels, voor alle instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant (raamovereenkomst). Goedkeuring van het bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen.
   
 9. Voorstel nr. 53
  Dienstenopdracht voor het onderschrijven van een brandverzekering voor alle diensten en instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant (raamovereenkomst). Goedkeuring van het bestek en de voorwaarden en wijze van gunnen.
   
 10. Voorstel nr. 54
  Toetreding van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant tot de lopende raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen, verhuren en omnium technisch onderhouden van warme drankenautomaten met vaste wateraansluiting, inclusief opvullen met verbruiksgoederen en reinigen, waarbij het Agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid optreedt als opdrachtencentrale. Goedkeuring.
   
 11. Voorstel nr. 55
  Raamovereenkomst voor het ophalen, het vervoer en de verwerking van verschillende afvalstromen voor alle instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Goedkeuring van het bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen.
   
 12. Voorstel nr. 56
  Toetreding van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant tot de lopende raamovereenkomst voor het aanmaken, verdelen, beheren en innen van elektronische maaltijdcheques waarbij het Agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid optreedt als opdrachtencentrale.
   
 13. Voorstel nr. 57
  Raamovereenkomst voor de levering van gerobotiseerde totaalstations, GNSS-ontvangers, controllers en toebehoren voor de dienst gebouwen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Goedkeuring van het bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen.
   
 14. Voorstel nr. 58
  Goedkeuring voorontwerp restauratie kasteel Huizingen.
  Goedkeuring bestek en wijze van gunnen voor de heraanleg van de roeisteigers in de kasteelvijver Huizingen.
   
 15. Voorstel nr. 59
  Aanleg nutsleidingen nieuw serregebouw De Wijnpers te Leuven - goedkeuring bestek en wijze van gunnen
   
 16. Voorstel nr. 60
  Vernieuwen daken langsgebouw provinciehuis
   
 17. Voorstel nr. 61
  Dienstenopdracht voor de ontwerpstudie in het kader van de realisatie van fietssnelweg F25 Aarschot-Leuven:  goedkeuring van het bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen en  goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst.
   
 18. Voorstel nr. 62
  Uitbreiding overstromingsgebied Nekkerbos te Grimbergen - goedkeuring aangepaste bestek en vaststellen wijze van gunning
   
 19. Voorstel nr. 63
  verkoop delen van percelen te Galmaarden aan Vlaamse Milieumaatschappij en aanstellen commissaris Afdeling Vastgoedtransacties
   
 20. Voorstel nr. 64
  Erfpachtovereenkomst met Pro Natura te Pamel machtiging tot aanpassingen door de deputatie
   
 21. Voorstel nr. 65
  Erfpacht met CGG Ahasverus voor het gebouw "Ahasverus/De Poort" te Halle
   
 22. Voorstel nr. 66
  VERA - goedkeuring jaarrekening 2017
   
 23. Voorstel nr. 67
  Jaarvergadering Riobra 2018
   
 24. Voorstel nr. 68
  Hofheide igs. - Algemene vergadering op 27 juni 2018
   
 25. Voorstel nr. 69
  IGO igs.: algemene vergadering en statutaire algemene vergadering op 22 juni 2018
   
 26. Voorstel nr. 70
  Gemeentelijke Holding: algemene vergadering 27 juni 2018
   
 27. Voorstel nr. 71
  Havicrem igs.: Algemene vergadering op 27 juni 2018
   
 28. Voorstel nr. 72
  Orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist Mattheos te Leuven - Advies jaarrekening 2017
   
 29. Voorstel nr. 73
  Islamitische gemeenschap Beraat te Diest - Advies jaarrekening 2017
   
 30. Voorstel nr. 74
  Islamitische gemeenschap Al Ihsaan te Leuven - Advies jaarrekening 2017
   
 31. Voorstel nr. 75
  GAS - gemengde parkeerinbreuken - eerste evaluatie
   
 32. Kennisgeving nr. 76
  Jaarrapport interne controle (organisatiebeheersing) 2017
   
 33. Voorstel nr. 77
  Overheidsopdracht voor het maken, drukken en bedelen van magazines - goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
   
 34. Voorstel nr. 78
  Nieuw subsidiereglement begeleiders arbeidsmatige activiteiten

 

 

 

Chris Taes

Voorzitter, Provincieraad Vlaams-Brabant

Gino Debroux

Griffiedienst, Provincie Vlaams Brabant

Gino Debroux

Griffiedienst, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be