Provincieraad van Vlaams-Brabant op 18 september

Agenda

Op dinsdag 18 september om 14 uur komt de raad van de provincie Vlaams-Brabant samen in het Provinciehuis in Leuven.

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 19 juni 2018
   
 2. Mondelinge vragen (art. 32 van het Provinciedecreet)
   
 3. Voorstel nr. 80
  Buitengebruikstelling vaste activa
   
 4. Voorstel nr. 81
  Opstarten plaatsingsprocedure voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van kantoor- en schoolmateriaal voor alle instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant:
  - goedkeuring bestek en wijze en de voorwaarden van gunnen;
  - goedkeuring van de lijst van de aan te schrijven firma's.
   
 5. Voorstel nr. 82
  Opstarten plaatsingsprocedure i.v.m. het afsluiten van een raamovereenkomst voor een web content managementsysteem van het provinciebestuur Vlaams-Brabant. Goedkeuring wijze van gunnen en bestek.
   
 6. Voorstel nr. 83
  Opstarten plaatsingsprocedure i.v.m. het afsluiten van een raamovereenkomst voor een IT-toepassing voor het PIVO. Goedkeuring wijze van gunnen en bestek.
   
 7. Voorstel nr. 84
  Verdere uitbouw van de cel Rijopleidingen en Verkeer d.m.v. strategische partnerschappen. Principiële goedkeuring
   
 8. Voorstel nr. 85
  Intentieovereenkomst tussen PIVO en Brussels Airport Company
   
 9. Voorstel nr. 86
  Opstarten plaatsingsprocedure i.v.m. het afsluiten van een raamovereenkomst voor het aanstellen van een partner voor de organisatie van opleidingen prioritair rijden op de openbare weg voor het PIVO-opleidingscentrum.  Goedkeuring van het bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen.
   
 10. Kennisgeving nr. 87
  Wijzigingen bovenlokaal recreatief fietsroutenetwerk (BRF) 2018
   
 11. Kennisgeving nr. 88
  Wijzigingen bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) 2018
   
 12. Voorstel nr. 89
  Samenwerkingsovereenkomsten tussen de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Haacht, Zemst en Pepingen i.v.m. de borden voor buurt- en voetwegen
   
 13. Voorstel nr. 90
  Vervanging van het provinciale Mobiliteitscharter met de Vlaamse overheid - machtiging ondertekening
   
 14. Voorstel nr. 91
  Natuurinrichtingsproject fase 2 Het Vinne Zoutleeuw - goedkeuren bestek en wijze van gunnen
   
 15. Voorstel nr. 92
  Herinrichten serre- en stallensite te provinciedomein Huizingen - goedkeuring voorontwerp
   
 16. Voorstel nr. 93
  Opstarten plaatsingsprocedure voor het afsluiten van een onderhoudscontract voor het zwembad en bijbehorende installaties in het provinciedomein Huizingen
   
 17. Voorstel nr. 94
  Opstarten plaatsingsprocedure voor het vernieuwen van de ramen van de loodsen 67, 68 en 99 en lichtstraat loods 99 in het PIVO
   
 18. Voorstel nr. 95
  Opstarten plaatsingsprocedure voor het uitvoeren van een onderzoek rond de opwaardering van bedrijvenzones in de Zuidelijke Zennevallei: goedkeuren van bestek en de wijze en voorwaarden van gunnen
   
 19. Voorstel nr. 96
  SPEK Londerzeel - ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Specifiek economisch knooppunt Londerzeel - deelplan Terlocht' - voorlopige vaststelling
   
 20. Voorstel nr. 97
  Voorstel tot bijsturing overheidsopdracht inzake herstructurering en uitbreiding bedrijventerrein Bomaco te Zellik (Asse)
   
 21. Voorstel nr. 98
  Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven' - openbaar onderzoek
   
 22. Voorstel nr. 99
  Vlabinvest: wijziging budget 2018 en MJP 2014-2019
   
 23. Voorstel nr. 100
  Intercommunale van de Woluwe: uitnodiging tot buitengewone algemene vergadering op 20 september 2018 en aanstellen van provinciale vertegenwoordigers

Chris Taes

Voorzitter, Provincieraad Vlaams-Brabant

Gino Debroux

Griffiedienst, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be