Provincieraad van Vlaams-Brabant op 13 en 20 november

Op dinsdag 13 om 14 uur en 20 november om 13 uur komt de raad van de provincie Vlaams-Brabant samen in het Provinciehuis in Leuven. Dit zijn de laatste raden van de huidige legislatuur.

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 23 oktober 2018
   
 2. Mondelinge vragen (art. 32 van het Provinciedecreet)
   
 3. Voorstel nr. 109
  Voorstel aan de provincieraad ter ondertekening van het lidmaatschap van de  Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking Rijn-Alpen Corridor (EGTC Rhine-Alpine Corridor)
   
 4. Voorstel nr. 110
  Wijziging ‘Reglement voor de opname van een archeologisch ensemble in het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant’ en aanpassing van het 'model bewaargevingsovereenkomst' naar een 'model bruikleenovereenkomst'
   
 5. Voorstel nr. 111
  Opheffing van het 'reglement voor de noodopvang van erfgoedcollecties en onroerenderfgoedelementen in het provinciaal archeologisch en nooddepot in Asse'
   
 6. Voorstel nr. 112
  Dienstenopdracht met sociale clausule houdende de aanstelling van Monumentenploegen voor het uitvoeren van onderhoud- en herstelwerken aan waardevol, niet-beschermd onroerend erfgoed: goedkeuring bestek en voorwaarden en wijze van gunnen
   
 7. Voorstel nr. 113
  Aankoop licenties en leveren van ondersteuning voor de migratie van pc's naar Windows 10 en Office 365 - goedkeuring van opstart plaatsingsprocedure en bestek
   
 8. Voorstel nr. 114
  Opstarten plaatsingsprocedure i.v.m. raamcontract voor een webtoepassing voor de uitleendienst  van het provinciebestuur Vlaams-Brabant. Goedkeuring voorwaarden en wijze van gunnen en bestek
   
 9. Voorstel nr. 115
  Samenwerkingsovereenkomst voor fietstellingen in het kader van de provinciale fietsbarometer
   
 10. Voorstel nr. 116
  PNOP Grote Getevallei - gedeeltelijke verlegging voetweg 66 op provinciale eigendom
   
 11. Voorstel nr. 117
  Ontwerpen en inrichten speelzone kazemat in het provinciedomein Diest; goedkeuren bestek en voorwaarden en wijze van gunnen
   
 12. Voorstel nr. 118
  Uitbreiding en upgrade van cameranetwerk PIVO - goedkeuring bestek en plaatsingsprocedure
   
 13. Voorstel nr. 119
  Buitengebruikstelling van vaste activa
   
 14. Kennisgeving nr. 120
  Islamitische gemeenschap Al Ihsaan te Leuven: Aktename budget 2019
   
 15. Kennisgeving nr. 121
  Islamitische gemeenschap Beraat te Diest: Aktename budget 2019
   
 16. Kennisgeving nr. 122
  Orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist Mattheos te Leuven: aktename budget 2019
   
 17. Voorstel nr. 123
  PBE - buitengewone algemene vergadering van PBE op 23 november 2018
   
 18. Voorstel nr. 124
  Opdrachthoudende vereniging Riobra: buitengewone algemene vergadering van 30 november 2018, mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger
   
 19. Voorstel nr. 125
  Hofheide - Buitengewone Algemene Vergadering op 11 december 2018; mandatering provinciale vertegenwoordiger
   
 20. Voorstel nr. 126
  IGO igs.: Statutaire algemene vergadering op 21 december 2018 – statutenwijziging
   
 21. Voorstel nr. 127
  Ecowerf - buitengewone algemene vergadering op 21 november 2018 + statutenwijziging
   
 22. Voorstel nr. 128
  Interleuven igs. - buitengewone algemene vergadering op 19 december 2018 – statutenwijziging
   
 23. Voorstel nr. 129
  Haviland – statutenwijziging
   
 24. Voorstel nr. 130
  Havicrem igs.: statutenwijziging
   
 25. Voorstel nr. 131
  VERA: aanpassing meerjarenplan en budget 2019
   
 26. Voorstel nr. 132
  Aanpassing huishoudelijk reglement provincieraad
   
 27. Voorstel nr. 133
  Budget 2019

  AMENDEMENT nr 133/1
  Amendement nr. 133/1 bij het voorstel nr. 133 betreffende het budget 2019
 28. Voorstel nr. 134
  PBE - buitengewone algemene vergadering van PBE op 14 december 2018 nav. de fusie door overneming van Intergas door PBE. Mandaat aan de provinciale vertegenwoordiger

 29. Voorstel nr. 135
  Buitengewone algemene vergadering van Haviland op 12 december 2018. Mandaat aan de provinciale vertegenwoordiger

 30. Voorstel nr. 136
  Havicrem igs. - bijzondere en buitengewone algemene vergadering op 12 december 2018 en mandaat aan de provinciale vertegenwoordigers

 31. Voorstel nr. 137
  Buitengewone algemene vergadering van IGO op 21 december 2018 en mandaat van de provinciale vertegenwoordigers

 32. Voorstel nr. 138
  Herinrichten serre- en stallensite in Huizingen - Goedkeuring definitief ontwerp (wijze van gunnen, bestek en raming)

Chris Taes

Voorzitter, Provincieraad Vlaams-Brabant

Gino Debroux

Griffiedienst, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be