Provincieraad

Agenda van 27 februari

Op dinsdag 27 februari om 14 uur is er een zitting van de provincieraad van Vlaams-Brabant in het Provinciehuis in Leuven

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 23 januari

 2. Mondelinge vragen (art. 32 van het Provinciedecreet)

 3. Voorstel nr. 6
  Technische aanpassing meerjarenplanning en budget 2018

 4. Voorstel nr. 7
  Aansluiting op contract Topdesk via raamovereenkomst VERA – principe

 5. Voorstel nr. 8
  Raamcontract voor projecten en ondersteuning SAP - principe en goedkeuring bestek

 6. Voorstel nr. 9
  Wijzigingen rechtspositieregeling

 7. Voorstel nr. 10
  Renovatie van het hoofdgebouw in het plattelandscentrum Pamel te Roosdaal

 8. Voorstel nr. 11
  Restauratie Lindenmolen

 9. Voorstel nr. 12
  Provinciaal reglement van de ‘Provinciale prijs 2018 –  Waterrobuust bouwen’

 10. Voorstel nr. 13
  Visienota Ruimte - Goedkeuring kernnota

 11. Voorstel nr. 14
  Overheidsopdracht voor de opmaak van een bewegwijzerings- en markeringsplan voor fietssnelwegen op grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  - goedkeuring van voorwaarden en wijze van gunnen;

  - goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst.

 12. Voorstel nr. 15
  Vlabinvest APB: wijziging statuten en beheersovereenkomst en terbeschikkingstelling medewerkers Vlabzorginvest

   

Chris Taes

Voorzitter, Provincieraad Vlaams-Brabant

Griffiedienst

Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be