Provinciegouverneur stimuleert opstart van lokale burenbemiddeling

Op dit moment telt Vlaams-Brabant 25 gemeenten die aan burenbemiddeling doen. Provinciegouverneur Jan Spooren neemt het initiatief om dit aantal op te trekken naar zo'n 55 gemeenten. Op 14 februari is er een webinar om de gemeenten te stimuleren van burenbemiddeling werk te maken.

Een lokaal aanbod burenbemiddeling betekent een grote meerwaarde voor de gemeente en haar inwoners. Burenbemiddeling is een methode om op vrijwillige basis conflicten aan te pakken tussen buren met hulp van een onafhankelijke en onpartijdige persoon, een bemiddelaar. Op deze manier verlicht men de werkdruk van de gemeentelijke administratie, de politie en het vredegerecht. Wat vaak een enorme tijdswinst betekent. Werken met goed opgeleide vrijwillige burenbemiddelaars wordt bovendien erg gewaardeerd door de buren en voorkomt een verdere escalatie van het conflict.

Op basis van jarenlange ervaring in Vlaams-Brabant en ​ de successen die het concept van burenbemiddeling in het binnen- en buitenland behaalt, ondersteunt en moedigt ​ provinciegouverneur Jan Spooren gemeenten maximaal aan om een eigen burenbemiddelingsinitiatief op te starten. ​

“Met een minimale investering worden vele positieve effecten bereikt. De werkdruk van politie, vredegerecht en hulpverlening wordt verlicht. Maar bovenal leren buren elkaar respecteren en opnieuw met elkaar te communiceren. Burenbemiddeling helpt niet alleen een oplossing zoeken voor het bestaande probleem, maar zorgt ook voor betere burenrelaties op langere termijn. Eens het contact met de buur hersteld is, worden dagdagelijkse problemen opnieuw bespreekbaar en spanningen in de toekomst makkelijker vermeden,” ​ zegt provinciegouverneur Jan Spooren.

Nederland is een voorloper van burenbemiddeling: 85% van de Nederlandse gemeenten heeft een lokaal netwerk burenbemiddeling. ​
Ook al is Vlaams-Brabant een voorloper op het aantal lokale netwerken, in onze provincie zijn er 25 van de 65 gemeenten die lokaal burenbemiddeling aanbieden. ​ Maar het doel in Vlaams-Brabant is Nederland te evenaren.

De provinciegouverneur spoort daarom de lokale besturen aan om een eigen burenbemiddeling op te starten. Burenbemiddeling kan ingebed worden in de sociale dienst, de preventiedienst, de dienst inburgering en integratie of andere soortgelijke diensten. Is het voor kleine(re) gemeenten niet haalbaar om zelfstandig een project burenbemiddeling op te starten, kan dit ook samen met omliggende gemeenten opgezet worden.

Om de gemeenten te ondersteunen met de opstart van burenbemiddeling organiseert de federale dienst van de provinciegouverneur op 14 februari een webinar waar ruimte is om in gesprek te gaan met een coördinator, een beleidsmaker en een vrijwillige burenbemiddelaar.

Interesse in de webinar?: burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be

Jan Spooren

Gouverneur, Provincie Vlaams-Brabant

Marleen Piccard

Dienst maatschappelijke veiligheid, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be