Provincie zorgt voor kosten-efficiënte behandeling van Gemeentelijke Administratieve Sancties

In 2018 behandelde het provinciebestuur zo'n 1.100 GAS-dossiers voor 54 Vlaams-Brabantse gemeenten. De gezamenlijke behandeling van deze Gemeentelijke Administratieve Sancties door de provincie levert niet alleen efficiëntiewinsten op. Vlaams-Brabant neemt ook eigen financiële inbreng voor haar rekening en deelt de opgebouwde expertise met alle deelnemende gemeenten.

"Als provincie zijn we steeds voorstander geweest van dit systeem omdat door deze efficiënte aanpak ook de kleinere inbreuken op politiereglementen niet onbestraft blijven. Bovendien zorgt deze aanpak voor een uniforme behandeling van deze inbreuken voor de inwoners van deze gemeenten." Zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor de juridische dienst.

1.100 dossiers behandeld

In 2018 werden ongeveer 1.100 dossiers behandeld door de provinciaal sanctionerende ambtenaren, waarvan 270 dossiers afkomstig waren van de gemeenten uit het gerechtelijk arrondissement Leuven en 830 dossiers betrekking hadden op gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde. In ongeveer 10% daarvan werd geen geldboete opgelegd wegens gebrek aan bewijs of omdat de conflictsituatie door bemiddeling of door de partijen onderling kon worden opgelost.

De geldboetes variëren - naargelang de zwaarte van de vastgestelde inbreuk en een eventuele herhaling - tussen de 80 en 350 euro, wat neerkomt op een gemiddelde geldboete van 95 euro. In de meeste dossiers wordt een geldboete van 80 euro opgelegd.

In beide gerechtelijke arrondissementen blijven sluikstorten of andere afval-gerelateerde inbreuken de meest voorkomende groep van overtredingen (640), gevolgd door overlast door dieren (130) en geluidsoverlast (70).

"Als provinciebestuur hebben we er steeds op gehamerd dat de boete het sluitstuk moet zijn van een integraal veiligheidsbeleid waarbij preventie de eerste stap is. Opdat een boete als rechtvaardig zou worden ervaren, moet de burger op de hoogte zijn van wat kan en niet kan in de gemeente. Het begint dus met het voldoende kenbaar maken van het politiereglement." Stelt gedeputeerde Dehaene.

Digitale en automatische afhandeling

In 2016 besliste de provincieraad om ook de inbreuken te behandelen rond stilstaan en parkeren en de inbreuken op het verkeersbord C3 (verboden toegang in beide richtingen, behoudens eventueel voor vergunninghouders of autoluw) en F103 (voetgangerszone) die vastgesteld werden met een automatisch werkende camera (ANPR camera).

"We stellen vast dat meer en meer gemeenten overwegen om dergelijke inbreuken via GAS aan te pakken. Of de gemeenten dat instrument wel of niet inzetten, is uiteraard een gemeentelijke bevoegdheid. Wat de afhandeling van deze dossiers betreft, is de provincie klaar om deze dossierstroom volledig digitaal en geautomatiseerd te laten verlopen." Besluit gedeputeerde Tom Dehaene.

Achtergrondinformatie

Voor de klassieke GAS-dossiers krijgt de provincie een vergoeding van 65 euro per dossier, hetgeen de helft van de effectieve kostprijs vertegenwoordigt. Voor de dossiers in verband met stilstaan en parkeren en de inbreuken op de verkeersborden C3 (behoudens eventueel voor vergunninghouders of autoluw) en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen, betalen de gemeenten het eerste jaar een bijdrage van 30 euro. Na het eerste jaar wordt de kostprijs gehalveerd. In beide gevallen worden de boetes geïnd door de gemeente.

Gemeenten die interesse hebben kunnen contact opnemen via [email protected] of [email protected] of op het nummer 016 26 71 50.
 

Tom Dehaene

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Greet Van Eygen

sanctionerend ambtenaar, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be