Provincie zet in op kennis van het Nederlands

61.461 euro voor taalstimulerende projecten

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt met in totaal 61.461 euro 16 taalstimulerende projecten. Het gaat voornamelijk over de verderzetting van Leeshelden in 12 bibliotheken. Op 26 augustus brengt gedeputeerde Gunther Coppens een bezoek aan 11 van deze organisatoren.

"Met deze subsidies ondersteunen we organisaties die anderstaligen helpen bij hun leerproces van het Nederlands als vreemde taal. Gemeenten, scholen, vzw’s en feitelijke organisaties kunnen voor hun taalstimulerend project een subsidie aanvragen van maximum 15.000 euro", zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor het Vlaams karakter.

Anders- en meertaligheid is voor steeds meer inwoners van Vlaams-Brabant een realiteit. In Vlaanderen is kennis van het Nederlands voor anderstaligen van essentieel belang voor een goede integratie in de lokale gemeenschap.

 

Overzicht van de goedgekeurde projecten

 • De voortzetting van het project ‘Leeshelden’ tijdens het schooljaar 2022-2023 in de bibliotheken van Dilbeek (1.965 euro), Galmaarden (1.160 euro), Haacht-Boortmeerbeek (1.055 euro), Kortenberg (1.320 euro), Machelen (1.000 euro), Meise (1.600 euro), Opwijk (2.050 euro), Roosdaal (2.400 euro), Ternat (1.995 euro), Tremelo (2.400 euro), Vilvoorde (2.960 euro) en Wemmel (1.300 euro).
  Leeshelden heeft als doel de leesachterstand van leerlingen uit het 2de en 3de leerjaar aan te pakken door hun leesmotivatie te verhogen. Er wordt hiervoor een samenwerking aangegaan tussen lokale scholen en de bibliotheek. Via deze samenwerking kunnen leerlingen met een leesproblematiek in de bibliotheek een reeks leessessies volgen. ​
Leeshelden in Opwijk kreeg een verlenging van de steun zodat ze ook volgend schooljaar actief kunnen zijn
Leeshelden in Opwijk kreeg een verlenging van de steun zodat ze ook volgend schooljaar actief kunnen zijn
 • ‘Taalbruggen in 1770’ van gemeentebestuur Liedekerke (15.000 euro)
  Met dit project wil de gemeente een brugfunctie vervullen tussen de anderstalige ouders van 5 basisscholen en het gemeentelijk aanbod, zoals praten in de bib, voorleesmomenten, boekenstoet, taalpunt jeugd en taalpunt volwassenen en NT2-cursussen. De bedoeling is uiteindelijk drempels op alle niveaus wegwerken en de toegankelijkheid van het gemeentelijk aanbod verhogen waardoor het Nederlands van anderstalige ouders wordt versterkt. ​
 • ‘Op(stap) naar meer Nederlands’ van gemeentebestuur Beersel (15.000 euro)
  Met de subsidie wil de gemeente Beersel 10 taaldagen voor kinderen van 6 tot 9 jaar, 3 stages Nederlands van een week voor de basisschool, 4 stages Nederlands van een week voor de eerste graad van het secundair onderwijs en de naschoolse taalactiviteiten op de basisscholen bekostigen. ​
  De gemeente wil zo blijven inzetten op kinderen en jongeren van 4 tot en met 15 jaar met nood aan oefenkansen Nederlands. ​
 • Taalcoaching Nederlands op de werkvloer’ van de stad Halle (8.140 euro)
  Stad Halle wil met dit project 10 à 15 anderstalige medewerkers die tewerkgesteld zijn binnen de stadsdiensten, zoals het woonzorgcentrum, de kringloopwinkel, het buurtrestaurant en de wijkwerking, intensief ondersteunen door het aanbieden van individuele taalcoachingssessies op de werkvloer. ​
  Zo wil de Stad de kennis van het Nederlands op de werkvloer van haar anderstalige werknemers vergroten en dus de kans op doorstroming naar een job in het reguliere arbeidscircuit bevorderen.
 • ‘Project Boekenstoet opstarten in bibliotheek Boortmeerbeek’ van HaBoBIB (2.116 euro) HaBoBIB wil na het succesvolle traject van Boekenstoet in haar vestiging in Haacht, hetzelfde project opstarten in haar vestiging in Boortmeerbeek. Met Boekenstoet, het voorleesproject waarbij vrijwilligers bij anderstalige en/of taalzwakke kinderen aan huis voorlezen, mikt HaBoBIB op kinderen vanaf de derde kleuterklas. ​
  Van september 2022 tot en met maart 2023 zullen vrijwilligers bij een 10-tal gezinnen gaan voorlezen. Daarnaast wordt er ook een bezoek aan de bib en een culturele activiteit gepland en wordt het project feestelijk afgesloten.

 

Op vrijdag 26 augustus bezoekt gedeputeerde Gunther Coppens 11 gemeenten die subsidies ontvingen voor taalstimulerende projecten. ​
Afspraak telkens aan het gemeente- of stadhuis:

 • 09.30 uur: gemeentehuis van Machelen
 • 09.45 uur: ​ stadhuis van Vilvoorde
 • 10.15 uur: ​ gemeentehuis van Meise
 • 10.45 uur: gemeentehuis van Opwijk
 • 11.30 uur: gemeentehuis van Ternat
 • 12.00 uur: gemeentehuis van Liedekerke
 • 12.30 uur: gemeentehuis van Roosdaal
 • 13.00 uur gemeentehuis van Galmaarden
 • 13.45 uur: stadhuis van Halle
 • 14.15 uur: gemeentehuis van Beersel
 • 14.45 uur: gemeentehuis van Dilbeek

Gunther Coppens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Sarah Wyndaele

Vlaams karakter, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 


 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be