Provincie weigert vergunning voor uitbreiding kippenstal in Landen

De provincie Vlaams-Brabant heeft de vergunningsaanvraag voor de bouw van twee nieuwe kippenstallen langs de Sint-Norbertusstraat in Landen geweigerd. De aanvraag omvatte een belangrijke uitbreiding van het pluimveebedrijf tot het houden van 84.000 vleeskippen. Het huidige pluimveebedrijf is vergund voor het houden van 17.720 vleeskippen.

De vergunningsaanvraag werd in september 2020 ingediend en een maand later volledig en ontvankelijk verklaard. Tijdens het openbaar onderzoek werden 127 bezwaren ontvangen. ​
Na een adviesronde en een grondig onderzoek heeft de provincie Vlaams-Brabant beslist de aanvraag voor de bouw van de 2 nieuwe stallen en de uitbreiding tot het houden van 84.000 vleeskippen te weigeren. De reden hiertoe is dat het buiten kijf staat dat de uitbreiding een significante negatieve impact zal hebben op de omgeving, met name de nabijgelegen woningen.

“Er werd een geurstudie uitgevoerd en daaruit blijkt dat de dichtstbijzijnde woningen in het noorden door te uitbreiding te kampen zouden krijgen met geurimmissies boven de 3 OUe/s, wat een eenheid is om geurhinder aan te duiden. Dit effect wordt in het richtlijnenboek landbouwdieren als aanzienlijk negatief beschouwd”, zegt gedeputeerde Bart Nevens. “Bovendien werd er in de geurstudie een geuremissiefactor gehanteerd van 0,33 OUe/s per dier. Na recent bijkomend onderzoek werd de geuremissiefactor echter aangepast naar 0,59 OUe/s per dier waardoor de immissies aan de nabijgelegen woningen nog hoger zouden zijn dan voorgesteld in de geurstudie. De geurstudie is dus niet meer actueel. Er kan bijgevolg geen correcte inschatting gemaakt worden van de werkelijke geurhinder op basis van de meest recente wetenschappelijke gegevens. Daarom hebben we, vanuit het voorzichtigheids- en zorgvuldigheidsprincipe, beslist de aanvraag te weigeren. Bovendien kan men de vraag stellen of een dergelijke uitbreiding aan de orde is in het kader van de huidige stikstofproblematiek".

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be