Provincie wapent scholen tegen klimaatverandering

‘Inspiratiegids Klimaatbestendige schoolterreinen’

De provincie Vlaams-Brabant brengt de nieuwe brochure ‘Natuur Op School. Inspiratiegids voor klimaatbestendige schoolterreinen’ uit. Met deze brochure kunnen scholen aan de slag gaan om hun schoolomgeving klimaatbestendig te maken. De publicatie bevat technische informatie, educatieve tips en getuigenissen over hoe een schooldomein wapenen tegen hitte, wateroverlast, droogte en verlies van biodiversiteit.

 

De Bijenkorf als voorbeeld van een klimaatbestendige school

GO! Basisschool De Bijenkorf in Herent is, met de hulp van Regionaal Landschap Dijleland en financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant, een mooi voorbeeld van een klimaatbestendige inrichting van de schoolomgeving.

Al in 2017 onthardden zij een groot deel van hun speelplaats. Zij richtten dit natuurlijk en avontuurlijk in met speelheuvels met glijbanen, klauterstammen, speelbosje en een wilgenhut. Ze legden ook een moestuin aan en bouwden een insectenhotel. ​
Origineel is ook dat ze de opgebroken tegels hergebruikt hebben voor de aanleg van een groot amfitheater, als buitenklas en verzamelplaats. Er werd speciale mortel gebruikt zodat er ook planten tussen de voegen konden groeien.

Leerlingen van De Bijenkorf ravotten op de speelheuvel en klauterstammen
Leerlingen van De Bijenkorf ravotten op de speelheuvel en klauterstammen

Inspiratiegids moet scholen aanzetten zich te wapenen tegen klimaatverandering

“De klimaatopwarming is een feit”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu en waterbeleid. “We moeten ons best doen om die te beperken, maar zullen ons ook moeten aanpassen aan de gevolgen ervan: hitte, droogte, maar ook wateroverlast en verlies van biodiversiteit. Niet alleen in het openbaar domein en onze tuin, maar ook in scholen kan men zich best hier tegen wapenen en dus de schoolomgeving klimaatbestendig maken. Daarom stelden we een inspiratiegids voor scholen samen met niet alleen het waarom en hoe, technische informatie, maar ook educatieve tips en getuigenissen van scholen die al klimaatbestendige ingrepen deden”.

De nieuwe inspiratiegids voor scholen werd op 15 mei voorgesteld
De nieuwe inspiratiegids voor scholen werd op 15 mei voorgesteld

In de inspiratiegids komen 4 belangrijke thema’s aan bod:

  • Zorgen voor schaduw en verkoeling
  • Hemelwater langzaam in de bodem laten dringen
  • Zoveel mogelijk hemelwater gebruiken in plaats van kostbaar drinkwater
  • De biodiversiteit verhogen

De inspiratiegids biedt concrete maatregelen als oplossingen voor deze thema’s. Voor al deze oplossingen vindt men in de inspiratiegids niet alleen praktische tips en meer informatiebronnen, maar ook tips om educatief met de leerlingen hierrond aan de slag te gaan. Ook een aantal scholen komen aan het woord over het waarom en hoe zij hun speelplaats klimaatbestendiger hebben gemaakt en hoe zij met de leerlingen daarrond gewerkt hebben.
Het laatste deel handelt over mogelijke steun die scholen kunnen krijgen voor hun projecten, zoals subsidies voor Natuur Op School, ondersteuning door de MOS-begeleiders, de Regionale Landschappen en het Steunpunt Duurzaam Bouwen.

Zo kunnen scholen via de subsidies 'Natuur Op School' tot 10.000 euro per jaar krijgen voor ingrepen, zoals ontharding, aanleg van wadi’s en aanplant van schaduwbomen. Van de scholen wordt verwacht dat ze rond de herinrichting een breed draagvlak creëren en educatief werken met de leerlingen.
Meer info: Natuur op school (vlaamsbrabant.be)


De gratis
inspiratiegids kan men downloaden of bestellen via Natuur op school (vlaamsbrabant.be)Nog meer inspiratie ​ tijdens de Openschooltuinendag


Tijdens de Openschooltuinendag van MOS Vlaanderen op woensdag 24 mei van ​ 13 tot ​ 15 uur kunnen leerkrachten komen kijken en luisteren naar hoe de kleuter-, lagere en secundaire school van het Heilig Hartinstituut in Heverlee hun schoolomgeving klimaatbestendiger willen maken en hoe ze daar met de leerlingen rond werken. ​

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Kristin De Ceuster

Dienst leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Trui Ketelslegers

Directeur, GO! Basisschool De Bijenkorf Herent

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be