Provincie vraagt mening gebruikers over fietssnelweg Leuven-Brussel

Donderdag 7 juni 2018 — De F3, de fietssnelweg tussen Leuven en Brussel, is de eerste fietssnelweg in Vlaanderen die volledig ingericht werd met het nieuwe fietssnelwegenlogo. Zo is de fietssnelweg herkenbaar en gemakkelijk volgbaar. Om te weten wat de fietser ervan denkt, startte de provincie Vlaams-Brabant op woensdag 6 juni met een grote enquête.

Leesbare F3

Fietssnelwegen onderscheiden zich van andere fietsroutes door hun hogere kwaliteit en hun eigen identiteit. Op 229 plaatsen langsheen de 31 km lange route langs de spoorweg plaatste de provincie Vlaams-Brabant het fietssnelwegenlogo op de ondergrond. Dit grondlogo functioneert als broodkruimeltje voor fietsers die hun weg over de fietssnelweg zoeken en maakt de route erg herkenbaar. Daarnaast werden ook ruim 200 borden geplaatst die fietsers begeleiden op hun rit. 

‘De F3 draagt nu over zijn volledige route op Vlaams-Brabants grondgebied het fietssnelwegenlogo. Daarmee onderscheidt de fietssnelweg zich van andere fietsinfrastructuur en wordt de route gemakkelijk volgbaar en herkenbaar. Hoewel de fietssnelweg die doorheen Leuven, Herent, Kortenberg en Zaventem loopt op vlak van infrastructuur weinig eenheid vertoont, krijgt ze nu één duidelijke look and feel. Dat is belangrijk om deze fietssnelweg als een mobiliteitsproduct in de markt te kunnen zetten. Daarnaast blijven we, in samenwerking met de verschillende gemeenten, ook werken aan betere en meer comfortabele infrastructuur’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit.
 

Enquête bij F3-fietsers

Wie zijn de F3 fietsers? Waarvoor gebruiken ze de route? Met welk soort fiets fietsen ze? Wat vinden de gebruikers van de route? En wat vinden ze van de toepassing van het F-logo op hun route?

‘Elk jaar tellen we op onze vaste meetpunten een stijgend aantal fietsers op de route. Op 4 jaar tijd gaat het zelfs om een stijging van 30%. Om deze telresultaten beter te begrijpen, willen we deze naakte cijfers nu aanvullen met detailgegevens over de gebruikers en het gebruik van de route. Daarvoor doen we een beroep op de F3-fietsers en vragen we hen een korte enquête in te vullen. Zo kunnen we het fietsbeleid beter afstemmen op het profiel en de behoeftes van de fietser’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene.

Via www.vlaamsbrabant.be/elkefietsertelt kunnen F3-fietsers een aantal vragen beantwoorden, de enquête duurt ongeveer 10 minuten. Om daadwerkelijk zo veel mogelijk F3-fietsers te bereiken, worden er gedurende 3 dagen, in ochtend- en avondspits, flyers verdeeld op de route. De volgende flyermomenten zijn op 7 juni in Wilsele en op 11 juni in Kortenberg.


Het F-logo

Het F-logo is ontstaan op vraag van de fietsers om fietssnelwegen meer leesbaar en herkenbaar te maken. De vijf Vlaamse provincies werkten samen aan dit logo en aan een ‘taal’ om dit logo op het terrein te integreren. Iedere fietssnelweg in Vlaanderen kreeg een uniek nummer, en het F-logo met borden en markeringen wordt onder impuls van de provincies stap voor stap uitgerold op alle fietssnelwegen in Vlaanderen.

‘Door fietssnelwegen meer zichtbaarheid te geven, willen we meer gebruikers aantrekken en bijdragen aan een duurzamere woonomgeving’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene.

De investering in een leesbare F3 kreeg 60% financiële ondersteuning van de EU binnen het Interreg-project CHIPS. De overige investering werd gedragen door de provincie Vlaams-Brabant.

Het Vlaams Gewest werkt momenteel nog aan het plaatsen van de borden op de plaatsen waar Agentschap Wegen en Verkeer wegbeheerder is. De vloerstickers werden wel al door de provincie geplaatst zodat continuïteit van de routetaal ook nu al verzekerd is.


Nieuwe website fietssnelwegen

Wie informatie zoekt over de meer dan 2.700 kilometer fietssnelwegen in Vlaanderen kan vanaf deze week terecht op de vernieuwde website: www.fietssnelwegen.be

Men vindt er onder meer informatie over de status van lopende projecten op elke route, welke stukken reeds befietsbaar en bewegwijzerd zijn.

Fietssnelwegen.be is een gezamenlijk initiatief van de 5 Vlaamse provincies.

De investeringen op de F3 en het fietsonderzoek kaderen in het Europese project CHIPS (Interreg).

 

Sofie Pues Dienst Mobiliteit at Provincie Vlaams Brabant
Tom Dehaene Gedeputeerde voor mobiliteit at Provincie Vlaams Brabant