Provincie vraagt burgers om mee te denken over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling

Woensdag 30 mei 2018 — De provincie Vlaams-Brabant gaat ‘de boer op’ met haar recente Visienota Ruimte. Deze nota geeft een duidelijke richting  aan de toekomstige ontwikkeling van de ruimtelijke planning in Vlaams-Brabant. Tussen 4 en 28 juni kunnen Vlaams-Brabanders op 6 locaties, verspreid over de provincie, komen luisteren en hun mening geven.

De provincie Vlaams-Brabant gaat ‘de boer op’ met haar recente Visienota Ruimte. Deze nota geeft een duidelijke richting  aan de toekomstige ontwikkeling van de ruimtelijke planning in Vlaams-Brabant. Tussen 4 en 28 juni kunnen Vlaams-Brabanders op 6 locaties, verspreid over de provincie, komen luisteren en hun mening geven.

Nieuwe richting aan ruimtelijk beleid

Vijftien jaar na de opmaak van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant denken we anders over wonen, werken, mobiliteit, recreatie, klimaat en open ruimte. Daarom werkt de provincie Vlaams-Brabant sinds 2014 aan een nieuwe ruimtelijke visie, gebaseerd op analyses, onderzoek en overleg met de betrokkenen. De provincie ging hierover reeds in debat met experten, middenveldorganisaties, Vlaanderen en de gemeentebesturen.

‘Dit traject brengt ons vandaag tot een vernieuwd en wervend ruimtelijk verhaal: de Visienota Ruimte, een belangrijke bouwsteen van het toekomstige provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant. In februari keurde de provincieraad de kernnota met de belangrijkste inhoudelijke krachtlijnen goed. Nu willen we onze inwoners, belanghebbenden en lokale besturen hierover informeren én consulteren’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

Provincie vraagt mening over Visienota Ruimte

Op 29 mei lanceerde de provincie Vlaams-Brabant in het Provinciehuis in Leuven haar participatietraject tijdens een kick-off event voor alle betrokken partners.

‘Vervolgens trekken we de provincie rond om zo veel mogelijk mensen te informeren en te betrekken’, zegt gedeputeerde Ann Schevenels. ‘Op zo’n avond stellen we de kernnota aan de hand van een tentoonstelling voor aan het grote publiek. Telkens is er ook een thematische lezing die de koppeling maakt van ruimtelijk beleid met maatschappelijke uitdagingen zoals mobiliteit, economie of wonen’.

Deze infoavonden vinden plaats op:

  • 4 juni om 20 uur in Herent (Bar Vital - Vitalac-site) met Peggy Totté en Oswald Devisch over wonen
  • 12 juni om 20 uur in Beersel (bezoekerscentrum De Lambiek) met Willy Miermans en Bert Gellynck over mobiliteit en economie
  • 14 juni om 20 uur in Tienen (Oud-College) met Peggy Totté en Tom Coppens over wonen en economie
  • 20 juni om 20 uur in Vilvoorde (Firma) met Kris Peeters en Tom Coppens over mobiliteit en economie
  • 26 juni om 20 uur in Aarschot (Capucienenklooster) met Bert Gellynck en Griet Celen over economie en open ruimte
  • 28 juni om 20 uur in Keerbergen (CC Den Bussel) met Griet Celen en Oswald Devisch over open ruimte en wonen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Schevenels Gedeputeerde voor ruimtelijke planning at Provincie Vlaams Brabant
Katrien Putzeys Dienst Ruimtelijke Planning at Provincie Vlaams Brabant