Provincie Vlaams-Brabant steunt innovatief hernieuwbare energieproject Green Energy Park in Zellik

De provincie Vlaams-Brabant investeert 148.975,75 euro in batterijen voor de opslag en afname van energie in het Green Energy Park in Zellik. Op de Green Energy Campus zal een multifunctioneel gebouw de faciliteiten aanbieden voor onderzoek naar innovatieve technieken die gericht zijn op slimme elektriciteitsnetwerken (smart grid), energieopslag en groene mobiliteit.

Het Green Energy Park, gelegen in het Research Park in Zellik, is een grootschalige proeftuin waar bedrijven, onderzoeksinstellingen en gebruikers samenwerken aan innovatieve en duurzame oplossingen voor energie-, mobiliteits-, en medisch-technische vraagstukken.

Het Green Energy Park is opgericht door de onderzoeksinstellingen de Vrije Universiteit Brussel en het UZ Brussel en verder ontwikkeld in samenwerking met Flux50, Agoria, de Vlaamse overheid, de gemeente Asse en 52 bedrijven.

“Met Green Energy Park slaan we twee vliegen in één klap”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie. “Het Park wordt één van de paradepaardjes van onze innovatieve kennisregio. Als provincie zetten we ook volop in op die hernieuwbare energie. Interessant aan dit project is dat het aanbod van de (wisselvallige) hernieuwbare energie in evenwicht wil brengen met de vraag. De bijzondere aandacht voor de onderlinge samenhang van elektrische en warmte-energie is hierbij heel belangrijk voor onze toekomstige energiesystemen”.

Het bedrijventerrein en het multifunctioneel onderzoekgebouw worden omgevormd tot een toonbeeld van innovatieve, duurzame technologie. Zo zal een elektrisch microgrid de bestaande producenten en verbruikers integreren met de zon- en windproductie van de Green Energy Campus en van een nog te ontwikkelen nabijgelegen woonwijk Kerremanssite. Het thermisch grid zal gebruik maken van de restwarmte van de supercomputers in het Green Datacenter.

Het Green Energy Park gaat ook één of meerdere supercomputers huisvesten die gekoppeld worden met het Vlaams Glasvezelnetwerk en gevoed zullen worden door de opgewekte groene stroom door windmolens en de meer dan 10.000 zonnepanelen.

Dit project wordt onder meer mogelijk gemaakt met financiële middelen uit het Europese Interreg-project ‘Regenergy’. RegEnergy (Renewable Energy Regions) wil de energievraag van verstedelijkte gebieden en de productie van hernieuwbare energie in omliggende landelijke gebieden beter op elkaar afstemmen. 
Er worden pilootprojecten opgestart in 6 regio's, waaronder dus het Vlaams-Brabantse Green Energy Park in Zellik (Asse).
Het park moet uitgroeien tot een belangrijke innovatieve demosite voor heel Europa.

 

Ann Schevenels

Gedeputeerde voor economie, Provincie Vlaams-Brabant

Roel Casteels

Dienst economie, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be