Provincie Vlaams-Brabant start rondetafelgesprekken voor oprichting Nationaal Park Brabantse Wouden

Vlaams-Brabants gedeputeerde voor leefmilieu Bart Nevens is verheugd dat de plannen rond het uitwerken van een Nationaal Park concreter worden. “Hier ijver ik al geruime tijd voor. Als gedeputeerde nodig ik dan ook alle relevante partners in dit verhaal uit voor een rondetafelgesprek, zodat het natuurpark vorm kan krijgen en we de natuur beter kunnen beschermen,” 

De Vlaamse regering schreef een openbare aanbesteding uit die moet leiden tot de oprichting van het Nationaal Park Brabantse Wouden. “De bedoeling is om de natuur en de biodiversiteit een stevige duw in de rug te geven door verschillende gebieden te verbinden. Het gaat werkelijk om een reusachtig gebied: van de Dijlevallei, het Meerdaalwoud en het Heverleebos over het Zoniënwoud tot en met het Hallerbos. Een gigantische groene long voor onze provincie”, zegt Bart Nevens.

“Dit project betekent niet dat het hele gebied nu ineens bebost gaat worden. Het Zoniënwoud en het Hallerbos bijvoorbeeld liggen niet pal naast elkaar. Maar door gerichte ingrepen om de groen-blauwe netwerken te versterken kunnen we de verschillende gebieden nog beter op elkaar laten aansluiten. Zo maken we niet alleen werk van de betonstop, maar nemen we ook maatregelen om de klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden.

Rondetafel

“Voor het welslagen van dit unieke natuurproject is een goede coördinatie en samenwerking cruciaal. Vanuit onze rol als provinciale streekmotor nodig ik als gedeputeerde dan ook alle relevante partners in dit verhaal uit voor verkennend rondetafelgesprek zodat we de krachten kunnen bundelen en snel resultaten kunnen boeken. Binnenkort zit ik trouwens rond de tafel met het Agentschap Natuur en Bos (ANB), waar ik dit zeker en vast ook ter sprake zal brengen”, zegt Nevens.

Nationaal Park Hoge Kempen als voorbeeld

Als Vlaams Volksvertegenwoordiger bepleitte Nevens dit voorstel meermaals bij zijn collega’s en de minister. “Dat er nu werk van gemaakt wordt, stemt me dan ook zeer hoopvol dat we in Vlaams-Brabant het tweede Nationaal Park van Vlaanderen kunnen creëren. Het Nationaal Park Hoge Kempen toont aan dat we zo niet alleen de natuur en de biodiversiteit duurzaam kunnen versterken, maar dat het ook een extra toeristische troef kan zijn voor onze regio.”

“De titel Nationaal Park betekent echter niet dat het gebied een afgesloten en ontoegankelijk reservaat wordt”, legt de gedeputeerde voor leefmilieu uit. “Mensen die er wonen moeten zich dus geen zorgen maken, integendeel: een Nationaal Park zorgt er net voor dat hun groene omgeving niet alleen gevrijwaard, maar ook duurzaam versterkt wordt.”

 

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Geert Lefever

Dienst Leefmilieu, Provincie Vlaams Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams Brabant,Communicatiedienst Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be