Provincie Vlaams-Brabant en VDAB gaan samenwerken om meer mensen aan werk te helpen

Op 28 januari ondertekenden de provincie Vlaams-Brabant en VDAB een samenwerkingsovereenkomst. Dit is de start van een gezamenlijke aanpak van de uitdagingen op de Vlaams-Brabantse arbeidsmarkt. De bedoeling is om meer mensen aan werk te helpen.

 

Het Vlaamse regeerakkoord wil de volgende jaren minstens 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80% is het doel. Een versterkte samenwerking tussen VDAB en de lokale besturen is dan één van de hefbomen om die ambitie te bereiken.

Vlaams-Brabant is met haar universiteiten, hogescholen, kenniscentra, spin-offs en innovatieve, toptechnologische bedrijven met een internationale de uitgesproken kennisregio in Vlaanderen. Een andere troef is de aanwezigheid van de internationale luchthaven Zaventem als economische motor en tewerkstellingspool. ​
Toch wordt de provincie vandaag uitgedaagd door een combinatie van verschillende socio-economische en demografische ontwikkelingen, zoals digitalisering, vergrijzing, migratie en taalproblematiek en de gevolgen van de huidige coronapandemie.

Drie centrale ambities

De provincie Vlaams-Brabant en VDAB gaan actief samenwerken voor een inclusief lokaal arbeidsmarktbeleid. ​

“Door met de provincie de krachten te bundelen, kunnen we gericht zoeken naar oplossingen voor knelpunten en is de lokale inbedding van onze werking beter gegarandeerd. Met deze samenwerkingsovereenkomst willen we de goede samenwerking verankeren”, zegt Johan Viaene, provinciaal directeur van VDAB.

“We hebben samen actiedomeinen en acties vastgelegd waarmee we drie ambities nastreven: meer inwoners aan het werk, veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt en sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat", zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie.

De provincie en VDAB tekenden een samenwerkingsovereenkomst met acties om meer mensen aan werk te helpen
De provincie en VDAB tekenden een samenwerkingsovereenkomst met acties om meer mensen aan werk te helpen

Meer mensen aan de slag

De officieel geregistreerde ‘werkzoekenden zonder werk’ zijn slechts het topje van de ijsberg. Daaronder zit de zogenaamde inactieve arbeidsreserve: zieken, mensen in het SWT-stelsel (vroegere brugpensioen), leefloners, personen met een beperking, huisvrouwen- en mannen. ​ ​

“Om aan een werkzaamheidsgraad van 80% te komen, moeten we ook in de richting van de inactieve arbeidsreserve kijken. Zij vertonen echter vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Met dit samenwerkingsakkoord willen we de transitie van de schoolbanken naar de arbeidsmarkt verbeteren, en kennis en ervaringen uitwisselen om zo de drempel naar de arbeidsmarkt te verlagen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels.

 

Sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is er toch ook een hoge werkloosheidsgraad in de provincie Vlaams-Brabant. Dat wijst op een wanverhouding tussen de kwalificaties van werkzoekenden en de gevraagde profielen. ​

De partners willen opleiding en functionele taalkennis gebruiken als hefboom voor een betere match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Zo werken ze samen aan een kwalitatief opleidingsaanbod vanuit de mastercampus in regio Vilvoorde en organiseren ze mobiele opleidingen.

 

Veerkrachtige ondernemingen

De arbeidsmarkt heeft zich bijzonder snel hersteld na haar coronadip. De keerzijde van deze positieve evolutie is dat de arbeidsmarkt opnieuw even krap is als in de pre-coronatijd. Voor sommige sectoren zoals de bouwsector is de krapte amper weggeweest en deze krapte zal nog verder toenemen.

“Daarom willen we bedrijven stimuleren die actief inzetten op een structureel taalstimulerend beleid. We willen hen ook helpen bij het opstellen en uitvoeren van een duurzaam, inclusief en efficiënt vormings- en opleidingsbeleid”, besluit directeur Johan Viaene.

De samenwerkingsovereenkomst loopt tot 31 december 2030.


Meer info:

Vlaams-Brabant&VDAB.pptx

PPTX - 686 Kb

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Johan Viaene

Provinciaal directeur Vlaams-Brabant, VDAB

Cindy Raffo

Dienst economie, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be