Provincie Vlaams-Brabant bevestigt samenwerking met Regionale Landschappen en investeert 9,5 miljoen in natuur en landschap

De provincie Vlaams-Brabant werkt, samen met de regionale landschappen, haar partners op het terrein, aan de natuur en het landschap in onze streek. Zo blijft onze provincie een aangename plek om te wonen en te leven, voor mens, plant en dier. De provincie verlengde haar samenwerkingsovereenkomst met de 5 Vlaams-Brabantse regionale landschappen voor 6 jaar. Ook in 2019 realiseerden ze samen mooie resultaten. 

Regionale landschappen zijn streeksamenwerkingen van provincie, gemeenten en lokale verenigingen. Ze brengen inwoners en partners samen rond een landschapsverhaal dat inspireert en voor verbondenheid zorgt. 

“We willen de inwoners en bezoekers van onze streek dichter bij de natuur brengen. Zo werken we samen aan een aantrekkelijk landschap waarin mensen kunnen genieten van de natuur en de open ruimte, bijvoorbeeld door hoogstamboomgaarden te herstellen of nieuw aan te planten. Natuur komt de gezondheid ten goede en is in tijden van klimaatverandering een absolute must. Daarnaast inspireren we ook de inwoners aan om zelf mee te doen, bijvoorbeeld door een haag, heg of houtkant aan te planten, een poel te graven of nestkasten te plaatsen”,  zegt Kristien Justaert, coördinator Regionaal Landschap Zuid-Hageland.   

De 5 regionale landschappen in Vlaams-Brabant, Noord-Hageland, Zuid-Hageland, Dijleland, Brabantse Kouters en Pajottenland & Zennevallei, werken hiervoor nauw samen met de provincie. 

Zo realiseerden ze in 2019 onder meer: 
- de aanleg, het beheer of herstel van 34 km hagen, heggen en houtkanten
- de aanplant van 840 en het herstelbeheer van 662 knotbomen en solitaire hoogstambomen
- de aanplant en het herstelbeheer van 1,5 km dreven
- de aanleg, herstel of herinrichting van 57 poelen, vijvers en waterpartijen 
- de aanleg en herstel van 87 hoogstamboomgaarden
- de (her)inrichting van patrijzenakkers, aanleg bloemenweiden, maaibeheer en ruigtebeheer,  beheer en nazorg van kleine landschapselementen en bos voor  een oppervlakte van in totaal  7,74 hectare   
- het bevestigen van 302 kunstnesten voor huiszwaluwen  door natuur- en landschapsploegen
- 421 particulieren, landbouwers en gemeenten kregen advies van een regionaal landschap, 411 eigenaars zijn betrokken bij een terreinactie. 
- 969 inwoners van Vlaams-Brabant kochten streekeigen plantgoed aan bij de Samenaankoop Behaag je tuin. Zo maakten ze onze provincie zelf meer biodivers. Ook dit najaar gaat de samenaankoop opnieuw door. 
- 28.683 deelnemers aan publieke en educatieve activiteiten 
- in het kader van 360°-erfgoedprojecten, die zorgen voor de herwaardering van klein bouwkundige erfgoedrelicten samen met de landschappelijke historische omgeving:  de restauratie van 51 waardevolle grafzerken, 1 bakoven, 3 kapellen en 2 historische poorten. 

De provincie Vlaams-Brabant blijft als streekmotor de komende 6 jaar inzetten op de ondersteuning van de 5 Vlaams-Brabantse regionale landschappen en investeert tussen 2020 en 2025 6.840.000 euro voor de realisatie van een klimaatbestendig en biodivers landschap. Hierbij wordt ingezet op de versterking van robuuste groen-blauwe netwerken in de open ruimte en een groen-blauwe dooradering tot in de bebouwde ruimte. Dit gebeurt via terreinprojecten, natuur- en milieueducatie en sensibilisatie.

“Natuur beperkt zich in Vlaams-Brabant niet tot natuurgebieden, maar vind je overal in het landschap. Samen met de regionale landschappen zetten we in op de versterking van ons landschap. Ook in jouw tuin en omgeving zijn er heel wat kansen en mogelijkheden om de natuur te versterken. Daarom vinden we het belangrijk om samen met de regionale landschappen verder in te zetten op het vergroten van het draagvlak voor onze natuur. Immers: iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen, hoe beperkt dat soms ook is”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. 

Naast specifieke investeringen in natuur en landschap,  investeert de provincie Vlaams-Brabant 2.653.188 euro in de 5 regionale landschappen voor het bewaren en beleven van onroerend erfgoed. Hierbij ligt de  focus op waardevol, niet-beschermd onroerend erfgoed en met als doel mensen verbinden en de eigenheid van de regio te versterken. In de uitvoering van de cultuurhistorische landschapszorg ligt de focus op de historische dimensie van het landschap. Dit gebeurt via terreinrealisaties, zoals 360°-erfgoedprojecten, aanleg en herstel van kleine landschapselementen, adviesverlening en sensibilisatie.

“Het regionaal landschap is het aanspreekpunt voor landschapszorg in de streek. Inwoners, verenigingen, jagers, landbouwers en gemeenten kunnen er terecht met vragen”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed. 
 

Realisaties Regionale Landschappen in 2019

JPG - 2.0 Mb

Bart Nevens

Gedeputeerde voor leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Tom Dehaene

Gedeputeerde voor erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant

Greet De Prins

Communicatie Regionale Landschappen, Provincie Vlaams-Brabant

Ingrid Beuls

Dienst leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Dominique Stels

Dienst erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be