Provincie strijdt tegen wateroverlast.

Subsidies voor preventieve maatregelen

De provincieraad van Vlaams-Brabant heeft het nieuwe subsidiereglement ‘waterpreventieve maatregelen’ goedgekeurd. Hiermee kunnen Vlaams-Brabanders, die in gebieden wonen waar er veel wateroverlast is, hun woning beschermen tegen wateroverlast.

Onze provincie kreeg de laatste jaren af te rekenen met ernstige wateroverlast. De provincie Vlaams-Brabant hecht veel belang aan de bestrijding van wateroverlast en overstromingen.
Maar uit overleg met de gemeenten en waterbeheerders is gebleken dat de problematiek van wateroverlast en overstromingen niet enkel opgelost kan worden met de aanleg van overstromingsgebieden of erosiebestrijdingsmaatregelen. Want bij extreme weersfenomenen zal het nooit mogelijk zijn alle wateroverlast te vermijden, en moet ingezet worden op het zoveel mogelijk vermijden en beperken van wateroverlast en -schade.

‘Daarom willen we mensen die op kwetsbare plaatsen wonen, stimuleren om individuele maatregelen te nemen tegen wateroverlast. Dankzij een nieuw subsidiereglement krijgen ze een duwtje in de rug. Zo kunnen we samen schade zo veel mogelijk vermijden in de toekomst’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen.

De provincie Vlaams-Brabant heeft een eerste reeks gebieden afgebakend die vaak getroffen worden door waterellende. In deze gebieden werd al onderzocht welke maatregelen nodig zijn om de woningen te beschermen. Het gaat om de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Genesius-Rode en Beersel. Wie in deze gebieden preventieve maatregelen wil nemen tegen wateroverlast in en rond zijn huis, kan hiervoor een subsidie krijgen. Vanaf volgend jaar zullen er bijkomende gebieden aangeduid worden.

Voorbeelden van werken zijn het waterdicht maken van deuren, ramen en ventilatieopeningen of de afkoppeling van riolering en het voorkomen van terugslag.

De subsidie bedraagt 75% van de bewezen kosten voor de uitvoering van waterpreventieve maatregelen, met een maximum van 7.500 euro per aanvraag voor  een bewoonde woning of een pand dat in gebruik is voor beroepsdoeleinden en tot 10.000 euro per aanvraag voor een gebouw in collectief gebruik.
 

Chris Taes

Voorzitter, Provincieraad Vlaams-Brabant

Monique Swinnen

Gedeputeerde voor waterlopen

Stijn Coppens

Diensthoofd waterlopen, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be