Provincie steunt ondernemers met vorming op maat

De provincie Vlaams-Brabant geeft in totaal 31.250 euro subsidies aan 2 projecten van Unizo Vlaams-Brabant & Brussel voor de vorming die ze organiseren voor ondernemers.

 

“Met onze steun willen we als streekmotor het ondernemerschap, de economische activiteit en de welvaart in onze innovatieve kennisregio stimuleren en versterken”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie.

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt jaarlijks projecten voor ondernemersvorming. ​
Hiervoor kan men een subsidie aanvragen tot 50% van de kosten voor een bedrag tussen 5.000 en 25.000 euro.

Ondernemersorganisaties, sectororganisaties, organisaties die aan ondernemerschap werken en onderwijs- en kennisinstellingen kunnen een aanvraag indienen. Het gaat over vormingsreeksen of begeleidingstrajecten die ondernemers moeten informeren en begeleiden over de opstart, professionalisering, groei, overname of faillissements-preventie van of bij hun onderneming.


De financiële steun voor 2022 gaat naar:

‘Vrije beroepen in Vlaams-Brabant’ van UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel (16.000 euro)

“Vrije beroepers zijn sleutelfiguren in het economisch weefsel in Vlaams-Brabant”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels. “In geen enkele andere Vlaamse provincie zijn ze procentueel zo sterk vertegenwoordigd als bij ons. Bovendien neemt de groep jaar na jaar toe. Het vrije beroep is echter in volle verandering en nieuwe uitdagingen treden op de voorgrond. Daarom investeren we in een project om vrije beroepers te ondersteunen”.

UNIZO gaat vrije beroepers samen brengen in een representatieve klankbordgroep om hun prioriteiten te benoemen. Daarnaast komen er infosessies over thema’s die deze sector aanbelangt. Ten slotte gaat UNIZO een netwerkevent organiseren waarbij ze de diversiteit aan vrije beroepers samenbrengt. De vrije beroepers kunnen er elkaar inspireren en ervaringen uitwisselen. ​ ​ ​

‘Aanbestedingen als multiplicator voor een welvarende regio’ van UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel (15.200 euro)

In ons land halen kmo’s beduidend minder overheidsaanbestedingen binnen (34%) dan in de rest van de EU (streefminimum 45%). In vergelijking met onze buurlanden nemen Belgische kmo’s bovendien minder vaak deel aan openbare aanbestedingen.

Met dit project wil UNIZO de Vlaams-Brabantse kmo's stimuleren om hun kansen te grijpen en er ook voor zorgen dat zij meer kansen krijgen. Via lokale infosessies brengen ze overheden of een grote regionale speler, en kmo's samen en verduidelijken ze de aanbestedingsprocedure en hoe deze kmo-vriendelijk(er) geformuleerd kan worden.

 

Meer info: Projecten ondernemersvorming (vlaamsbrabant.be)

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Roel Casteels

Dienst economie, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be