Provincie steunt ondernemers met vorming op maat

De provincie Vlaams-Brabant geeft in totaal zo’n 80.000 euro subsidies aan KU Leuven en partners, Stichting Leuven.Inc en VUB voor de vorming die ze organiseren voor ondernemers.

"Met deze ondersteuning stimuleren en versterken we het ondernemerschap, de economische activiteit en de welvaart in onze innovatieve kennisregio", zegt Ann Schevenels,  gedeputeerde voor economie.

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt jaarlijks projecten voor ondernemersvorming.
Hiervoor kan men een subsidie aanvragen tot 50% van de kosten voor een bedrag tussen 5.000 en 25.000 euro.

Ondernemersorganisaties, sectororganisaties, organisaties die aan ondernemerschap werken en onderwijs- en kennisinstellingen kunnen een aanvraag indienen. Het gaat over vormingsreeksen of begeleidingstrajecten die ondernemers moeten informeren en begeleiden bij de opstart, professionalisering, groei, overname of faillissementspreventie van of bij hun onderneming.

‘Uiteindelijk kiezen we voor de projecten die het meest inspelen op een knelpunt, specifieke nood of toekomstige trend in de economie van onze regio’, besluit gedeputeerde Ann Schevenels.

De financiële steun voor 2019 gaat naar:

  • Brewhouse Scale-Up Peer Learning

Projectpartners: Innovatie & Incubatiecentrum KU Leuven, Haystack International, Cronos Leuven en Leuven MindGate

Subsidie: 25.000 euro

Met dit Brewhouse project creëren de partners een actieve community van scale-up bedrijfsleiders, een netwerk van ondernemers die met elkaar in verbinding worden gebracht om onderling concrete en relevante ervaringen met elkaar te delen. 
Omdat op verschillende momenten scale-ups gelijkaardige uitdagingen aangaan is het relevant om op die momenten de uitdagingen van de ene scale-up te linken aan de ervaringen en realisaties van andere. 
De uitwisseling van ervaringen maakt dat de uitdagingen sneller en met meer vertrouwen kunnen genomen worden om op die manier de tech scale-ups uit de provincie sneller te laten groeien in een internationale competitieve context. 
 

  • Discover China

Projectpartners: Vrije Universiteit Brussel, IICB Business Incubator in Zellik

Subsidie: 11.400 euro

China groeit steeds meer uit tot een innoverende grootmacht. Sinds kort is het de tweede grootste economie ter wereld. Deze evolutie brengt heel wat opportuniteiten met zich mee, ook voor startende en groeiende bedrijven.
Maar om de vruchten hiervan te plukken moeten bedrijven zich inwerken in de Chinese mentaliteit, de risico's van de Chinese markt kennen en betrouwbare handelsrelaties uitbouwen.
Deze voorwaarden blijken vaak struikelblokken te zijn bij het betreden van de Chinese markt. 'Discover China' wil startende bedrijven van de IICB Incubator (Zellik) en KMO’s in de regio Halle-Vilvoorde de kans bieden om de Chinese denk- en werkwijze te vatten via seminaries en workshops en hen helpen de eerste stappen op de Chinese markt te zetten via bestaande netwerken.
 

  • Impactvol Ondernemen

Projectpartner: Stichting Leuven.Inc

Subsidie: 21.773,67 euro

Het project schenkt via collectieve sessies aandacht aan ondernemen met een maatschappelijke impact. Tijdens deze sessies, met sociale en economische ondernemers, worden de deelnemers begeleid om 'impactvol ondernemen' op te nemen in hun eigen bedrijfsomgeving en businessplan.
Een ander doel is groei en innovatie te realiseren door de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve producten en diensten.
Dit project biedt ook een aansluiting met initiatieven van inclusief ondernemerschap.
 

  • Online Leerplatform

Projectpartner: KU Leuven

Subsidie: 21.826,32 euro

KU Leuven Research & Development (LRD) slaat een brug tussen wetenschap en de bedrijfswereld en engageert zich om kennis en technologieën te laten doorstromen naar de samenleving.
De dienst Spin-off & Innovatie van LRD helpt onderzoekers en studenten om hun innovatieve ideeën en technologieën te laten uitgroeien tot nieuwe en veelbelovende hightechbedrijven.
Ze worden begeleid bij de uitwerking van een businessplan, de validatie van de markt, de samenstelling van het team en de groei van het bedrijf.
Om dit begeleidingsproces verder te optimaliseren gaat LRD een online leerplatform opzetten.
Dit online platform laat hen toe om ondernemende onderzoekers en studenten efficiënter te ondersteunen via meer toegankelijke informatie  op maat van de ondernemer.
Bovendien kunnen ze op deze manier een groter aantal kandidaten bereiken en kunnen deelnemers zich reeds in een vroeg stadium informeren. Dit zal, in combinatie met de persoonlijke begeleiding, de dienstverlening beter en efficiënter maken.
Het online platform wordt ook opengesteld binnen en buiten de universiteit en geïntegreerd in verschillende ondernemersvormingstrajecten en -sessies.

 

Ann Schevenels

Gedeputeerde voor economie, Provincie Vlaams Brabant

Roel Casteels

Dienst economie, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be