Provincie steunt nieuwe dierenasielen

De provincieraad van Vlaams-Brabant heeft een nieuw reglement goedgekeurd dat investeringssubsidies voorziet voor de oprichting van nieuwe dierenasielen en de uitbreiding van bestaande opvanginitiatieven. Dit reglement biedt een financiële stimulans voor de aanpak van het groeiende probleem van overbevolking in dierenasielen.


“We zijn trots op onze reputatie als een diervriendelijke provincie,” zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor dierenwelzijn. “Met de toenemende vraag naar opvang en de noodkreten van overvolle bestaande asielen, voelden we de verantwoordelijkheid om actie te ondernemen. Dit reglement is een belangrijke stap om te zorgen dat elk dier in Vlaams-Brabant de zorg en opvang krijgt die het verdient.”

Dit nieuwe reglement is een antwoord op de structurele tekortkomingen in dierenopvang in de regio. Het biedt financiële steun voor de bouw of aankoop van faciliteiten, waardoor het makkelijker wordt voor organisaties en particulieren om nieuwe dierenasielen op te zetten of bestaande faciliteiten uit te breiden. ​
De subsidie dekt tot 75% van de subsidiabele kosten, met een maximum van 150.000 euro. Hierdoor neemt ze een aanzienlijke financiële drempel voor de opstart of uitbreiding van een asiel weg.

Met de goedkeuring van dit reglement onderstreept de provincie Vlaams-Brabant haar engagement om dierenwelzijn op de voorgrond te plaatsen en biedt zij een concrete oplossing voor een urgente maatschappelijke behoefte. ​
Het reglement treedt in werking op 1 januari 2024 en markeert een nieuwe fase in de provinciale inzet voor de bescherming en het welzijn van dieren.

“Dit reglement is meer dan een financiële maatregel. Het is een blijk van onze diepgewortelde overtuiging dat elk dier recht heeft op een waardig leven. Door te investeren in de infrastructuur van dierenasielen, investeren we ook in een humane en zorgzame samenleving. We hopen dat dit initiatief als voorbeeld zal dienen en anderen zal inspireren om ook hun steentje bij te dragen aan het welzijn van dieren”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

 

Meer info: https://www.vlaamsbrabant.be/nl/dierenwelzijn

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Annemie De Turck

Dierenwelzijn, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be