Provincie steunt innovatie in het onderwijs

29.315 euro voor 8 onderwijsflankerende projecten

De provincie Vlaams-Brabant investeert 29.314,7 euro in 8 innovatieve projecten van scholen uit Diest, Leuven, Opwijk, Roosdaal, Wemmel en Zaventem en van de organisatie MD Management. Daarmee steunt ze creativiteit, techniek en innovatie in het onderwijs.

“Vlaams-Brabant is een creatieve en dynamische regio. Innovatie is de motor van ontwikkeling. En onderwijs is de ideale plaats om die vernieuwing aan te moedigen”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor onderwijs. “Daarom investeren we in onderwijsinstellingen, leerkrachten en leerlingen die uitdagingen aangaan, inspelen op recente ontwikkelingen en problemen op een creatieve manier proberen op te lossen. Op die manier komen de leerlingen met een stevige bagage op de arbeidsmarkt.”

Gedeputeerde Gunther Coppens en raadsvoorzitter Linda Van den Eede overhandigen de 'symbolische' cheque aan Emmanuel Loran, directeur van IMI Roosdaal
Gedeputeerde Gunther Coppens en raadsvoorzitter Linda Van den Eede overhandigen de 'symbolische' cheque aan Emmanuel Loran, directeur van IMI Roosdaal

De provincie Vlaams-Brabant investeerde in volgende projecten:

'Een ondernemende leercontext creëren die jongeren voorbereidt op de verdere studieloopbaan en op een arbeidsmarkt in beweging’ van Immaculata Maria-instituut in Roosdaal (4.980 euro)

Met dit project gaat de school de leerkrachten van verschillende vakgebieden en studieniveaus samenbrengen om in overleg te gaan en elkaar te inspireren bij de uitrol van de nieuwe eindtermen: ondernemingszin, samenwerken, zelfregulering en creatief denken. Door de nieuwe aanpak zal de motivatie bij de leerlingen verhogen. Ze worden efficiënter voorbereid op verdere studies of de arbeidsmarkt.
Vlajo zal de leerkrachten school hierin begeleiden via workshops. De leerlingen worden ​ aangezet tot bewustwording, zelfevaluatie en groei in deze vaardigheden met de hulp van de tool CompassMe van Vlajo.
Het project start op 1 september.


‘Spelen en leren - Techniek en mechanica in 3D met Prof Heliwi’ van MD Management (2.500 euro)

Het project heeft als doel om techniek en mechanica op speelse manier aan te leren voor leerlingen in de lagere school en eerste graad middelbaar. Dit wordt gedaan met behulp van een beperkte set van techniekblokken, waarvoor meer dan 60 verschillende modellen, aansluitend bij leefwereld van kinderen, ontwikkeld zijn die de belangrijkste mechanica en techniekconcepten illustreren. Er is tevens ook een 3D online omgeving om het ruimtelijk inzicht te verhogen. ​
Vier Vlaams-Brabantse scholen zullen kunnen instappen in dit project. ​


‘Zinvol onderwijs op locatie bij externe partners om de samenwerking tussen leerlingen uit verschillende studierichtingen en de samenwerking met relevante organisaties te laten groeien’ van De MET Leuven (5.000 euro)

DE MET gaat binnen de studierichtingen menswetenschappen en economie van de tweede graad zoveel mogelijk interactie tussen deze leerlingen onderling en de wereld buiten de school mogelijk maken. Zo mogen leerlingen uit hetzelfde domein een dag op een zinvolle locatie gaan werken. DE MET ging daarvoor een samenwerking aan met De Wingerd en met enkele bedrijven. Een dag per week werken ze op deze locaties en krijgen ze de kans om daar ook mee te lopen en te leren uit de context waarin ze aan het werk zijn. ​

‘Inrichten realistische werkomgeving voor alle leerlingen van het 3de tot en met het 7de jaar van domein zorg en welzijn’ van VKO Bovenbouw uit Opwijk (2.571 euro)

Via het project gaat VKO Bovenbouw materialen aankopen waarmee ze op het schooldomein kennis en vaardigheden kunnen oefenen die hen een voorsprong geven bij stages. Daarmee kunnen ze zelf de richting aantrekkelijker maken voor mogelijke nieuw instromende leerlingen en kunnen ze zelf aan leerlingen van andere studiedomeinen of aan volwassenen van buiten de school tonen wat zij in hun mars hebben.


'Buitenkansen creëren en beleven’ van GO! Inclusiecampus Wemmel (1.363,70 euro)

De school gaat extra 'buitenkansen' creëren om een onderzoekende houding te ontwikkelen bij haar leerlingen. Ze gaan met het geld tuinmateriaal aankopen zodat ze de leerlingen kunnen betrekken bij het onderhouden van een bloemen/kruidentuintje. ​

‘Veerkrachtig en zelfsturend de toekomst tegemoet!’ van GBS Schaffen-Deurne (4.900 euro)

De school zet in op duurzaam werken en zelfsturing omdat het een positief effect heeft op cognitief functioneren, socio-emotioneel functioneren, welbevinden en meer jobtevredenheid voorspelt. Bovendien biedt het kansen om aan gelijke onderwijskansen te werken en leerachterstanden te voorkomen. ​

'Project Educatieve Leermiddelen op de Speelplaats’ van UC Leuven vzw (5.000 euro)

Dit project brengt kwalitatieve en duurzame spelmaterialen/speeltoestellen op de speelplaats. Deze materialen spreken leerlingen aan en dagen hen uit tot het ontdekken en ontwikkelen van technische en STE(a)M vaardigheden. ​

‘Verbondenheid als cruciaal element voor een herstelgerichte aanpak van het gedragsbeleid’ van Zavo brede eerste graad uit Zaventem (3.000 euro)

Met dit project wil de school een meer gedragen gedragsbeleid op de werkvloer kunnen uitrollen. Ze zal de focus leggen op het preventieve luik van een verbindend en herstelgericht schoolklimaat. De aanpak is tweeledig: enerzijds faciliteren ze voor collega’s ruimte en tijd om zich (verder) te professionaliseren, anderzijds zetten ze sterk in op een ruim en maatschappelijk gebonden aanbod aan middag- en studieactiviteiten.

Gunther Coppens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Evelien Vanhelmont

Dienst onderwijs, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be