Provincie steunt hemelwaterplan van Sint-Pieters-Leeuw

De provincie Vlaams-Brabant geeft een subsidie van 24.228 euro aan de gemeente Sint-Pieters-Leeuw voor de opmaak van haar hemelwaterplan. Zo'n plan is nuttig voor de lokale aanpak van zowel wateroverlast als droogte.

Strijd tegen wateroverlast en droogte

Door de klimaatverandering is ons neerslagpatroon gewijzigd. We krijgen meer hete en droge periodes met hevigere onweders in de zomer en meer neerslag in de winter.

“De strijd tegen wateroverlast en droogte is een prioriteit in ons provinciaal beleid”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen en leefmilieu. “We moeten anders omgaan met hemelwater om ons aan te passen aan deze klimaatverandering. Zo moedigen we gemeenten aan om via de opmaak van een hemelwaterplan een visie uit te werken om het water maximaal ter plaatse te houden en niet versneld af te voeren. We willen de opmaak van deze hemelwaterplannen versnellen door de gemeenten hierbij financieel te ondersteunen. Daarom geven we het plan van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een subsidie van 24.228 euro.”


Hemelwaterplan voor Sint-Pieters-Leeuw

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw heeft samen met Fluvius een hemelwaterplan opgesteld.

Een hemelwaterplan omvat een omschrijving van de bestaande toestand van het watersysteem in verschillende deelgebieden van de gemeente. Hierbij komen de waterlopen, de afstromingskaart, reliëf, erosie en infiltratiepotentieel aan bod. Daarnaast is een opsomming van de problemen in de waterhuishouding erin terug te vinden.

Het plan formuleert maatregelen om het hemelwater zo veel mogelijk ter plaatse te houden. Het gaat hierbij onder meer over ontharding, nuttig gebruik, infiltratie, plaatselijk bufferen van afstromend water om instroom in het rioleringsstelsel te verminderen, inrichting van overstromingszones, aanpassingen aan het rioleringsstelsel, aanleg van gescheiden rioleringsstelsels en aanpassingen aan grachtenstelsels en waterlopen om de buffercapaciteit te verhogen.

 

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Peter Maris

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be