Provincie steunt hemelwaterplan van Aarschot en Kampenhout

De provincie Vlaams-Brabant geeft een subsidie van 37.512 aan de stad Aarschot en 20.094 euro aan de gemeente Kampenhout voor de opmaak van hun hemelwaterplan. Zo'n plan is nuttig voor de aanpak van de waterproblemen, zoals overlast en droogte, op lokaal vlak.

Strijd tegen wateroverlast

Vlaams-Brabant kreeg de laatste jaren af te rekenen met ernstige wateroverlast. De provincie hecht veel belang aan de bestrijding van wateroverlast en overstromingen.

“De aanleg van overstromingsgebieden en bufferbekkens is hierbij belangrijk maar niet voldoende”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen. “Er zijn meer maatregelen nodig. Zo moedigen we gemeenten aan om via de opmaak van een hemelwaterplan een visie uit te werken om het water maximaal ter plaatse te houden en niet versneld af te voeren. We willen de opmaak van deze hemelwaterplannen versnellen door de gemeenten hierbij financieel te ondersteunen. Daarom geven we het plan van de stad Aarschot een subsidie van 37.512 euro en dat van de gemeente Kampenhout 20.094 euro”.

Een hemelwaterplan is een instrument om wateroverlast tegen te gaan, zoals op de foto in Aarschot
Een hemelwaterplan is een instrument om wateroverlast tegen te gaan, zoals op de foto in Aarschot

Aarschot en Kampenhout maken er werk van

In opdracht van rioolbeheerder Riopact stelde NV Aquafin voor de stad Aarschot een hemelwaterplan op, dat op 24 juni 2021 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. De studiekost bedroeg 84.361,29 euro.

Ook voor de gemeente Kampenhout stelde NV Aquafin een hemelwaterplan op, dat op 28 januari 2021 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. De studiekost bedroeg 44.853,29 euro.

Het hemelwaterplannen van Aarschot en Kampenhout omvatten een analyse van de waterhuishouding in de verschillende deelgebieden van hun grondgebied. Het plan bevat ook een oplijsting van de bestaande waterproblemen.

Een hemelwaterplan omvat een omschrijving van de bestaande toestand van het watersysteem in verschillende deelgebieden van Aarschot en Kampenhout. Hierbij komen de waterlopen, de afstromingskaart, reliëf, erosie en infiltratiepotentieel aan bod. Daarnaast is een opsomming van de problemen in de waterhuishouding erin terug te vinden.

In het plan staan ook maatregelen die het hemelwater zo veel mogelijk ter plaatse moeten houden. Het gaat hierbij onder meer over ontharding, nuttig gebruik, infiltratie, het plaatselijk bufferen van afstromend water om instroom in het rioleringsstelsel te verminderen, de inrichting van overstromingszones, de aanpassing aan het rioleringsstelsel, de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels en aanpassingen aan grachtenstelsels en waterlopen om het waterbufferend vermogen te verhogen.

De Molenbeek in Kampenhout
De Molenbeek in Kampenhout

Hemelwaterplan is belangrijk

“Zo’n hemelwaterplan is belangrijk om de nodige maatregelen te kunnen voorzien bij beslissingen over de aanleg of vernieuwing van hemelwater- en zuiveringsinfrastructuur, wegeninfrastructuur, gemeentelijk patrimonium en onthardingsprojecten, bij de uitvoering van water- en droogtetoetsen, bij de aanduiding van publieke grachten en bij de ruimtelijke beleidsplanning”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Peter Maris

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be