Provincie steunt creativiteit, techniek en innovatie in het onderwijs

15.750 euro voor 4 onderwijsflankerende projecten

De provincie Vlaams-Brabant investeert in 15.750 euro in 4 innovatieve projecten van twee scholen uit Halle en Hoeilaart en van de organisaties SODA+ en Crescendo vzw. Daarmee steunt ze creativiteit, techniek en innovatie in het onderwijs.


“Vlaams-Brabant is een creatieve en dynamische regio. Innovatie is de motor van ontwikkeling. En onderwijs is de ideale plaats om die vernieuwing aan te moedigen”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor onderwijs. “Daarom investeren we in onderwijsinstellingen, leerkrachten en leerlingen die uitdagingen aangaan, inspelen op recente ontwikkelingen en problemen op een creatieve manier proberen op te lossen. Op die manier komen de leerlingen met een stevige bagage op de arbeidsmarkt.”

De volgende projecten kregen provinciale steun:

  • Go! Middenschool Halle voor het project 'Moving Forword' (5.000 euro)
  • GO! basisschool Het Groene Dal uit Hoeilaart voor het project ‘Inrichten van een STEM-bibliotheek voor de kleuterschool’ (1.750 euro)
  • SODA+ uit Gent voor het project ‘Sterkt’ (5.000 euro)
  • Crescendo vzw uit Dilbeek voor het project 'Leesbevordering en leesplezier bij de leerlingen en betrokkenheid bij (anderstalige) ouders opkrikken’ (4.000 euro)

GO! Middenschool Halle wakkert passie voor STEM aan met go-carswedstrijd

“Met ons project ‘Moving forword’ willen we in de ASO-richting ​ de passie voor wetenschap, techniek en wiskunde (STEM) aanwakkeren. Op die manier trachten we dan ook de zeer gegeerde hogere technische profielen aantrekken”, zegt David De Clercq, directeur van de GO! Middenschool Halle. “Vanuit de visie dat leerlingen hun talenten zo vroeg mogelijk moeten ontdekken en ontplooien, trachten we de kloof tussen theorie en praktijk, die samen komen in de STEM-richting, te verkleinen”.

De provincie investeert 5.000 euro in het STEM-project van GO! Middenschool Halle
De provincie investeert 5.000 euro in het STEM-project van GO! Middenschool Halle

De school wil haar leerlingen van STEM Wetenschappen ook laten schitteren buiten de schoolmuren. Daarom ging ze een samenwerking aan met de richting STEM Technieken van het GO! Technisch Atheneum Halle.
Ze organiseren op het einde van het schooljaar een STEM-dag. Tijdens dit evenement zullen de leerlingen STEM van beide scholen mekaar ontmoeten en het tegen elkaar opnemen. De leerlingen van beide scholen bouwen go-cars met zoveel mogelijk natuurlijke materialen, pronken en racen tegen elkaar in hun zelfgebouwde go-cars. Zij zullen dan kunnen kennismaken met elkaars verschillen en gelijkenissen in benadering en techniciteit.

De leerlingen bouwen zelf go-cars
De leerlingen bouwen zelf go-cars

Kleuters prikkelen voor techniek en wetenschap

De GO! basisschool Het Groene Dal uit Hoeilaart gaat een STEM-bibliotheek inrichten voor de kleuterschool. Dankzij het aanbod van kant en klare en hedendaagse materialen kan de school doelgericht aan de slag gaan met de techniekdoelen uit het leerplan wereldoriëntatie. De materialen uit de bibliotheek ondersteunen de aangeboren nieuwsgierigheid van kleuters en dagen hun drang naar ontdekking uit.


Kwetsbare jongeren ondersteunen in de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt


Met ‘SterkT’ wil de organisatie SODA+ kwetsbare jongeren ondersteunen bij de overgang van het secundair onderwijs naar de start van hun professionele carrière. Hiervoor werken ze samen met scholen met een hoog aantal kwetsbare leerlingen. In SterkT-workshops leren deze jongeren vaardigheden aan die hun slaagkansen bij toetreding tot de arbeidsmarkt vergroten en ook algemeen hun positie op de arbeidsmarkt versterken. Daarvoor werken ze ook samen met plaatselijke bedrijven.

Taalstimulering via ouders en bibliotheek

Crescendo vzw gaat met zijn project inspelen op de ouderbetrokkenheid en de verbetering van de taal van anderstalige ouders. Ook zetten ze in op het gebruik van de schoolbibliotheek om taalzwakkere leerlingen gemakkelijker in contact te brengen met het Nederlands.

Gunther Coppens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

David De Clercq

Directeur, GO! Middenschool Halle

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be