Provincie ruimt slib

Strijd tegen wateroverlast

De provincie Vlaams-Brabant ruimde de afgelopen weken slib in een aantal waterlopen die ze beheert.

Jaarlijks verzorgt de provincie Vlaams-Brabant haar waterlopen. Op die manier blijft het behoud van de natuurlijke doorstroming verzekerd en de normale waterafvoer gegarandeerd.

“Deze grondige ruimingswerken zijn belangrijk om de normale afvoer van de waterlopen te herstellen of om de goede werking van duikers en overwelvingen te verzekeren. Zo vermijden we wateroverlast door ongewenste opstuwing van de waterlopen. Slib-ruimingen gebeuren niet standaard op alle waterlopen. We verwijderen slib enkel op plaatsen waar de slibophoping hinderlijk is en ze de normale waterafvoer belemmert”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen.

Op sommige locaties ruimde de provincie Vlaams-Brabant waterloopgedeelten waar de bedding van nature breder is. Deze tracés fungeren als slibvang, zodat er op andere plaatsen geen slib hoeft geruimd te worden.

De provincie Vlaams-Brabant laat vooraf het slib analyseren. Voldoet het niet aan de vereiste kwaliteitsnormen, dan wordt het geruimde slib afgevoerd naar een erkende verwerkingsinstallatie.

Ook in het meest opwaartse gedeelte van de Uilenkoploop in Scherpenheuvel-Zichem liet de provincie het slib ruimen
Ook in het meest opwaartse gedeelte van de Uilenkoploop in Scherpenheuvel-Zichem liet de provincie het slib ruimen

Deze werken zijn ook nuttig in de strijd tegen wateroverlast. Door de lagere waterstanden of zelfs volledige droogte in sommige beken kunnen oeverplanten immers meer bezit nemen van de bedding. Op die manier doen ze zo bij piekbuien de beek eerder overstromen omdat ze de waterafvoer vertragen.

“Het maaien zelf is bij deze droogte ook minder effectief omdat we de waterplanten, die in een normale toestand hangen in of drijven op het water, niet meer tot onder het wateroppervlak kunnen afsnijden en ze gemakkelijker teruggroeien”, zegt gedeputeerde Bart Nevens.

 

Overzicht geruimde waterlopen:

Spuibeek 1ste arm in Keerbergen

De provincie verwijderde slib uit de ‘Spuibeek 1ste arm’ langs de Dijlestraat, stroomopwaarts van de duiker onder de Emiel Opdebeecklaan. Deze werken gebeurden om de normale waterafvoer in het woongebied rond de E. Opdebeecklaan en Dijlestraat te garanderen. De beek mondt ongeveer 900 meter verderop uit in de Dijle.
Omdat de ruiming enkel lokaal gebeurde, heeft ze geen negatieve invloed op de waterhuishouding in de Broekelei. Want water moet zoveel mogelijk stroomopwaarts vastgehouden worden, zodat de waardevolle lokale natuur niet lijdt onder versnelde waterafvoer.

Uilenkoploop Scherpenheuvel-Zichem

Stroomafwaarts van de duiker onder de Turnhoutsebaan verwijderde de provincie slib uit de Uilenkoploop. Deze werken gebeurden om de normale waterafvoer te garanderen.
De beek stroomt er vanuit Limburg Vlaams-Brabant binnen en vormt over een afstand van 300 meter de provinciegrens. Ze verbindt de natuurgebieden ‘Gerhagen’ en ‘Averbode Bos en Heide’. De werken gebeurden vanop Limburgs grondgebied, omdat de waterloop via de linkeroever niet toegankelijk is.
De aanslibbing is waarschijnlijk te wijten aan lozingen van huishoudelijk afvalwater via de riolering langs de Turnhoutsebaan. Het toekomstig afkoppelen van het huishoudelijk afvalwater is een belangrijke te nemen maatregel om de waterlopen in goede conditie te houden.

Bierbeek: Leibeek 2.149

Ter hoogte van de Korbeekhoeve verwijderde de provincie slib uit de Leibeek in Bierbeek, tussen de Tiensesteenweg en de Bierbeekstraat. Zo werd het beekprofiel hersteld in dit van nature erg natte gebied, dat er kurkdroog bijlag tijdens de werken.

Begijnendijk: Peuterstraatbeek ter hoogte van de Ceulstraat

Ter hoogte van de Ceulstraat gebeurde een slibruiming in de Peuterstraatbeek in Begijnendijk. Zo werd het beekprofiel hersteld om een normale waterafvoer te garanderen. Enkel slib werd verwijderd, er gebeurde geen verdieping van de bedding. Zo draineren we geen grondwater, maar houden we het water zoveel en zo lang mogelijk ter plaatse vast.

Oud-Heverlee: Leibeek 2.025

Ter hoogte van de Ophemstraat verwijderde de provincie slib uit de Leibeek in Oud-Heverlee. Zo werd het beekprofiel hersteld om een normale waterafvoer te garanderen.
Vlakbij het natuurreservaat ‘Doode Bemde’ stemde de provincie het onderhoud af op de noden van de natuur en ter bescherming van de waardevolle vochtige Dijlevallei tegen droogte.

Tremelo: Bieshoeveloop ter hoogte van de Pandhoevestraat, Leibeek 2.129 en Zwartebeek ter hoogte van de Hoevestraat, Vrouwvliet ter hoogte van de Meiboomlaan

Opwaarts van de Pandhoevestraat verwijderden de provincie slib uit de Bieshoeveloop in Tremelo. Zo werd het beekprofiel hersteld om een normale waterafvoer te garanderen.
Ook de Leibeek en Zwartebeek genoten een reinigingsbeurt ter hoogte van de Veldonkstraat en Hoevestraat.
Op- en afwaarts van de Meiboomlaan werd slib verwijderd uit de Vrouwvliet, en werd tevens een verzakte oever hersteld.

Haacht: Binnenbeek opwaarts sifon Antitankgracht (Bessemhoefweg), Leibeek 2.096 afwaarts sifon Antitankgracht (Wijgmaalsesteenweg-Brugstraat)

Tussen de Bessemhoefweg en de antitankgracht verwijderde de provincie slib uit de Binnenbeek in Haacht. Net als de beek stond de antitankgracht helemaal droog.
De bedding is er iets breder en fungeert als zandvang. Zo kan op één locatie het slib makkelijk uit de waterloop gehaald worden, en lijdt de ‘sifon’ onder de antitankgracht minder onder verzanding. ​
Ook de Leibeek stroomt via een ‘sifon’ onder de antitankgracht, net opwaarts van de Wijgmaalsesteenweg. Afwaarts van de sifon werd slib weggehaald.

Rotselaar: Leibeek 2.096 ter hoogte van Vijfde Liniestraat

Opwaarts van de Vijfde Liniestraat verwijderde de provincie slib uit de Leibeek in Rotselaar.
De bedding is er iets breder en fungeert als zandvang. Zo kan op één locatie het slib makkelijk uit de waterloop gehaald worden
Enkel slib werd verwijderd, er gebeurde geen verdieping van de bedding.
Zo ondervindt het net opwaarts gelegen Wijgmaalbroek geen negatieve gevolgen van de ruiming.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/onderhoudswerken-waterlopen

 

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Peter Maris

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be