Provincie past plan voor kleinstedelijk gebied van Tienen aan

De provincieraad van Vlaams-Brabant stelde de eerste herziening van het provinciale ruimtelijk uitvoeringplan voor de afbakening van een kleinstedelijk gebied Tienen definitief vast. Na het openbaar onderzoek werden de plannen bijgestuurd op basis van het advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening.

In haar ruimtelijk structuurplan heeft Vlaanderen de provincies de taak gegeven om de kleinstedelijke gebieden af te bakenen. De provincie Vlaams-Brabant startte daarom in 2007, in overleg met de stad Tienen, met het proces voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Tienen. In 2012 leidde deze samenwerking tot een goedgekeurd provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP).

Maar door een procedurefout op Vlaams niveau gaf het goedgekeurde PRUP op juridisch vlak te weinig zekerheid. Er moest een nieuw plan-MER opgemaakt worden. Omdat er ondertussen nieuwe inzichten waren over mobiliteit, werd het ruimtelijk uitvoeringsplan geactualiseerd.

Het PRUP werd van 27 mei tot en met 26 juli 2021 aan de bevolking voorgelegd via een openbaar onderzoek. In totaal werden er 120 bezwaren en adviezen ingediend. ​
De provinciale commissie voor ruimtelijk ordening heeft ze allemaal nauwgezet behandeld. Op basis van haar advies zijn er verschillende aanpassingen gebeurd.

"Met de aanpassingen aan het deelplan ‘Detailhandelszone Leuvenselaan’ willen we verkeersproblemen vermijden en het handelscentrum van Tienen maximaal ondersteunen. Het plan is daarom strenger dan de vorige versie. Er wordt ruimte vrijgehouden voor een ventweg. Horeca en sommige type winkels, zoals kledingwinkels, worden uitgesloten”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

Voor het ‘Regionaal bedrijventerrein Soldatenveld’ zorgen de aangepaste voorschriften ervoor dat het bedrijventerrein doordacht wordt ingericht. De ontwikkeling moet gebeuren in fasen. Daarnaast blijft landbouw mogelijk zolang de gronden niet in gebruik genomen zijn door bedrijven.

“De mogelijke komst van extra Seveso-bedrijven en breekwerven bleek de grootste bezorgdheid. We beslisten daarom het advies van de stad Tienen te volgen. Er worden geen Seveso-bedrijven meer toegelaten en het aantal breekwerven wordt beperkt tot 1”, besluit gedeputeerde Ann Schevenels.

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan zal aan de Vlaamse regering bezorgd worden. Zij zal op haar beurt nakijken of het nodig is om het plan te schorsen. Nadien wordt de provincieraadsbeslissing over de definitieve vaststelling in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan treedt veertien dagen na deze bekendmaking in werking.

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Karen Dirickx

Dienst ruimtelijke planning, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be