Provincie past plan voor kleinstedelijk gebied van Tienen aan

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde de eerste herziening van het provinciale ruimtelijk uitvoeringplan voor de afbakening van een kleinstedelijk gebied Tienen voorlopig vast. Er komen aanpassingen voor het bedrijventerrein Soldatenveld en de detailhandelszone aan de Leuvenselaan.


“De versterking van de kleine steden is een prioriteit in ons ruimtelijke beleid”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. “In 2007 zijn we samen, met de stad Tienen, gestart met het proces voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied. In 2012 leidde deze samenwerking tot een goedgekeurd provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan”.

Maar door een procedurefout op Vlaams niveau moest er een nieuw plan-MER opgemaakt worden. ​
Omdat er ondertussen nieuwe inzichten waren over mobiliteit, werd meteen het hele ruimtelijk uitvoeringsplan geactualiseerd.
Er kwamen vooral aanpassingen in de deelplannen voor het regionaal bedrijventerrein Soldatenveld en de Leuvenselaan.

“De wijzigingen zorgen voor meer flexibiliteit bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein en maken een gefaseerde aanleg van de ringweg mogelijk. Om de leegloop van het stadscentrum en mobiliteitsproblemen te vermijden, hebben we de detailhandelszone aan de Leuvenselaan verkleind”, besluit gedeputeerde Ann Schevenels.

Van begin mei tot en met begin juli vindt het openbaar onderzoek plaats.

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Karen Dirickx

Dienst ruimtelijke planning, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be