Provincie pakt klimaatuitdagingen van morgen aan

Op dinsdag 12 juni organiseert de provincie Vlaams-Brabant een netwerkdag over de klimaatuitdagingen van morgen.

61 van de 65 gemeenten in Vlaams-Brabant ondertekenden het Burgemeestersconvenant. Hiermee engageren ze zich om tegen 2020 20% CO2 te besparen, 20% hernieuwbare energie te realiseren en 20% energie te besparen.

‘Als regionaal coördinator van het convenant ondersteunen we de gemeenten om deze doelstellingen te realiseren, onder meer door hen jaarlijks samen te brengen op een netwerk- en inspiratiemoment’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘De gemeenten zijn immers belangrijke partners om onze provincie klimaatneutraal te krijgen tegen 2040’.

De bedoeling van de klimaatdag van dit jaar is de voorbereiding van het Burgemeestersconvenant 2030. Gemeenten die het Burgemeestersconvenant 2030 ondertekenen, engageren zich onder meer om 40% CO2 te besparen en om maatregelen te treffen om zich aan te passen aan de reeds bestaande gevolgen van de klimaatverandering. Welke klimaatuitdagingen zijn er voor de volgende legislatuur en welke maatregelen moeten er genomen worden?
De klimaatdag richt zich op burgemeesters, schepenen van leefmilieu en milieuambtenaren maar ook middenveldorganisaties die de klimaatuitdagingen aanpakken.

 

 

 

Programma klimaatdag:

• 9 uur – Ontvangst

• 9.30 uur – Inleidende spreker Mathias Bienstman, schrijver van 'Op eigen kracht: de bevrijding van gas, olie en kernenergie'

• 10.15 uur -  Gedeputeerde Tie Roefs blikt terug

• 10.30 uur -  Debat over de klimaatuitdagingen

• 11 uur -  Gesprekstafels in samenwerking met o.a. de diensten mobiliteit, ruimtelijke planning, waterlopen, wonen, economie en leefmilieu,  en het middenveld, over groene warmte, energietransitie, autodelen, nieuwe woonvormen, wateroverlast …

• 12.30 uur – Foto- en netwerkmoment, lunch en infomarkt

Adres: Provinciehuis, Provincieplein 1 in Leuven

  •  

 

 

Tie Roefs

Gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid, Provincie Vlaams Brabant

Wouter Jaspers

Dienst leefmilieu, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be