Provincie pakt klimaatuitdagingen van morgen aan

Woensdag 13 juni 2018 — Op dinsdag 12 juni organiseert de provincie Vlaams-Brabant een netwerkdag over de klimaatuitdagingen van morgen.

61 van de 65 gemeenten in Vlaams-Brabant ondertekenden het Burgemeestersconvenant. Hiermee engageren ze zich om tegen 2020 20% CO2 te besparen, 20% hernieuwbare energie te realiseren en 20% energie te besparen.

‘Als regionaal coördinator van het convenant ondersteunen we de gemeenten om deze doelstellingen te realiseren, onder meer door hen jaarlijks samen te brengen op een netwerk- en inspiratiemoment’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘De gemeenten zijn immers belangrijke partners om onze provincie klimaatneutraal te krijgen tegen 2040’.

De bedoeling van de klimaatdag van dit jaar is de voorbereiding van het Burgemeestersconvenant 2030. Gemeenten die het Burgemeestersconvenant 2030 ondertekenen, engageren zich onder meer om 40% CO2 te besparen en om maatregelen te treffen om zich aan te passen aan de reeds bestaande gevolgen van de klimaatverandering. Welke klimaatuitdagingen zijn er voor de volgende legislatuur en welke maatregelen moeten er genomen worden?
De klimaatdag richt zich op burgemeesters, schepenen van leefmilieu en milieuambtenaren maar ook middenveldorganisaties die de klimaatuitdagingen aanpakken.

 

 

 

Programma klimaatdag:

• 9 uur – Ontvangst

• 9.30 uur – Inleidende spreker Mathias Bienstman, schrijver van 'Op eigen kracht: de bevrijding van gas, olie en kernenergie'

• 10.15 uur -  Gedeputeerde Tie Roefs blikt terug

• 10.30 uur -  Debat over de klimaatuitdagingen

• 11 uur -  Gesprekstafels in samenwerking met o.a. de diensten mobiliteit, ruimtelijke planning, waterlopen, wonen, economie en leefmilieu,  en het middenveld, over groene warmte, energietransitie, autodelen, nieuwe woonvormen, wateroverlast …

• 12.30 uur – Foto- en netwerkmoment, lunch en infomarkt

Adres: Provinciehuis, Provincieplein 1 in Leuven

  •  

 

 

Tie Roefs Gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid at Provincie Vlaams Brabant
Wouter Jaspers Dienst leefmilieu at Provincie Vlaams Brabant