Provincie onderzoekt alternatieven waterrecreatie in domeinen

Openluchtzwembad van Huizingen gaat dicht

De provincieraad van Vlaams-Brabant besliste om het openluchtzwembad in het Provinciedomein van Huizingen met onmiddellijke ingang te sluiten. De provincie start tegelijkertijd studies op die alle alternatieven voor waterrecreatie, zoals renovatie, vernieuwbouw, zwemvijvers en speelwater, op de domeinen van Huizingen, de Halve Maan in Diest en Kessel-Lo in Leuven onderzoeken.


"Doorheen de jaren hebben we altijd geïnvesteerd in onze drie openluchtbaden. Maar vandaag valt dit niet langer te verantwoorden gezien de stijgende kosten voor energie, water en lonen en de nodige renovaties.”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor de provinciedomeinen. “In het Provinciedomein Huizingen is de situatie het meest nijpend omdat de huidige technische installaties niet meer werken. De provincieraad besliste dan ook om het zwembad van Provinciedomein Huizingen te sluiten.”

Openluchtzwembad Huizingen gaat dicht ​ ​ 

Het openluchtzwembad van het provinciedomein in Huizingen (Beersel) dateert van 1948. Het werd grondig gerenoveerd in 1997. Vandaag is de technische installatie niet meer operationeel. Door de schaarste aan vervangonderdelen is een herstel van de huidige technische installaties onmogelijk.

De verouderde zwembadinstallatie in Huizingen
De verouderde zwembadinstallatie in Huizingen

De zwembaden kampen ook met andere uitdagingen. De sterk stijgende energieprijzen, de moeilijke zoektocht naar tijdelijke redders voor elk zomerseizoen, de organisatie van de publieksveiligheid en de veranderde duurzaamheidsprincipes rond water- en energiegebruik maken een maatschappelijk verantwoorde uitbating zo goed als onmogelijk. 

 

Onderzoek naar alle alternatieven waterrecreatie in domeinen 

Ook de zwembaden in Kessel-Lo en De Halve Maan te Diest zijn fel verouderd. Structurele defecten en een redderstekort zullen waarschijnlijk op korte termijn de verdere werking hypothekeren. De fel stijgende energiekost brengt de huidige uitbating ook verder uit evenwicht.

"Maar we hebben geluisterd naar de gemeentebesturen en bezoekers en gaan alle alternatieven onderzoeken om de vraag naar waterrecreatie op de provinciedomeinen blijvend op te nemen. Bij deze onderzoeken worden verschillende alternatieven, zoals renovatie, vernieuwbouw, zwemvijvers en speelwater, getoetst aan principes van recreatieve meerwaarde, duurzaamheid, ecologische uitgangspunten, financiële en personeelsmatige consequenties, veiligheid en energie-efficiëntie. Tijdens deze onderzoeken zullen we constructief overleg plegen met de lokale besturen", besluit gedeputeerde Ann Schevenels.

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Lieven Elst

Directeur Vrije Tijd, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be