Provincie ondertekent instemmingsverklaring Ijsevallei

De provincie Vlaams-Brabant heeft de instemmingsverklaring voor het landinrichtingsplan voor de Ijsevallei ondertekend. Hiermee engageert ze zich als streekmotor om, samen met de Vlaamse overheid, inrichtingswerken uit te voeren en te financieren voor het gebied langs de Ijse en Nellebeek.

‘Concreet gaan we de beken heraanleggen, grondwerken uitvoeren en het groen herinrichten in Hoeilaart en Overijse’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen. ‘Erg zichtbaar zullen de aanpassingswerken aan de school ’t Kasteel in Overijse zijn. Naast de heraanleg van het park, zal de loop van de Ijse en de waterkwaliteit van de vijvers herbekeken worden’.

De Ijse en Nellebeek zijn belangrijk omdat ze het Zoniënwoud met de Dijlevallei verbinden.

Een groot deel van de voorgestelde acties komen voort uit het eerste Horizonproject.

Zowel het eerste als het huidige strategische project Horizon+ werken aan een goede inpassing van het Zoniënwoud in zijn ruimere omgeving.
‘De komende drie jaar zullen daarom verschillende deelprojecten in en rond het Zoniënwoud opgezet worden om dit netwerk aan groene verbindingen verder te versterken’, besluit gedeputeerde Ann Schevenels.

Contacteer ons
Ann Schevenels Gedeputeerde voor ruimtelijke planning, Provincie Vlaams Brabant
Els Van Loon Dienst ruimtelijke planning, Provincie Vlaams Brabant
Monique Swinnen Gedeputeerde voor waterlopen, Provincie Vlaams Brabant
Ann Schevenels Gedeputeerde voor ruimtelijke planning, Provincie Vlaams Brabant
Els Van Loon Dienst ruimtelijke planning, Provincie Vlaams Brabant
Monique Swinnen Gedeputeerde voor waterlopen, Provincie Vlaams Brabant
Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creƫert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven