Provincie ondersteunt mensen die moeilijk een betaalde job vinden

133.586 euro voor begeleiding arbeidszorgmedewerkers

De provincie Vlaams-Brabant helpt 196 arbeidsmatige activiteiten-medewerkers aan een job via de financiële ondersteuning van 20 begeleiders met een eigen atelierwerking. Hiervoor investeert de provincie 58.736 euro. Daarnaast zorgt de provincie ook voor ondersteuning van de begeleiders via een samenwerkingsverband. Hierin investeert ze 74.950 euro. 

Arbeidsmatige activiteiten (AMA) staat voor vrijwillige, onbezoldigde bezigheid voor personen die door een medisch, mentaal, psychisch, psychiatrisch en/of sociaal probleem niet, nog niet of niet meer terechtkunnen in het reguliere of beschutte tewerkstellingscircuit. Het gaat om een erg kwetsbare groep met een grote begeleidingsnood.

‘We vinden het belangrijk dat deze mensen die zich in een dergelijke situatie bevinden nog nuttig kunnen  maken voor de maatschappij.  Want daar draait het bij arbeidszorg immers om’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie. ‘Mensen die leven van een uitkering, kunnen in een arbeidszorginitiatief werken op hun tempo onder intensieve begeleiding en daar worden we allemaal beter van’.

De begeleiders worden vanuit een provinciaal ‘AMA’ samenwerkingsverband ondersteund in de toeleiding van medewerkers, hun administratieve verplichtingen en hun vragen over de begeleiding van specifieke doelgroepen. Voor deze ondersteuning maakt de provincie 74.950 euro vrij.

Overzicht begunstigden werkpostfinanciering voor subsidies voor begeleiders AMA met eigen werkpost/atelier (subsidie voor begeleiding AMA-medewerkers 1/01/2019 t.e.m. 30/06/2019)

Werkplek-organisator

Subsidie
 

Aantal AMA’s

De Kringwinkel Hageland in Aarschot, Diest en Tienen

1.872 euro

4

Den Diepen Boomgaard in Grimbergen

390 euro

2

De Vlaspit in Scherpenheuvel-Zichem

276 euro

1

OCMW Halle

1.104 euro

4

De Winning Maatwerk in Kortenaken

1.014 euro

3

Zonnestraal in Lennik

2.496 euro

8

SPIT Tewerkstelling in Leuven

234 euro

1

De RuimteVaart in Leuven

1.872 euro

4

Wonen en Werken Tewerkstelling

3.258 euro

8

Delta in Tienen

936 euro

2

Hestia in Tienen

20.000 euro

91

UPC St-Kamillus - 't Collectief in Leuven

7.356 euro

21

Hejmen - Den Travak in Heverlee

3.222 euro

10

Emino in Leuven en Lovenjoel

1.872 euro

3

Televil in Halle, St.-Pieters-Leeuw en Vilvoorde

468 euro

1

Wortels in Diest

4.680 euro

10

Groep INTRO in Leuven, Halle en Vilvoorde

864 euro

2

Meegaan in Herne

468 euro

1

VELO in Leuven

2.304 euro

7

De Raster in Grimbergen

4.050 euro

13

 

 

 

Ann Schevenels

Gedeputeerde voor economie, Provincie Vlaams-Brabant

Sien Raskin

Dienst economie, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be