Provincie neemt maatregelen om negatieve impact van coronacrisis op economie te verminderen

De coronacrisis zorgt voor veel schade aan de economie. Daarom nam de provincie Vlaams-Brabant maatregelen om de negatieve impact te verminderen. Zo worden de subsidies voor de detailhandel verdubbeld tot 160.000 euro en wordt er 12.878 euro vrijgemaakt voor een corona-actieplan in de sociale economie. Via innovatie wil de provincie haar steentje bijdragen in een overgang naar een robuustere economie

Negatieve impact van corona op economie

De coronacrisis heeft een grote impact op de economie. Door de opgelegde sluitingen van handelszaken en bedrijven worden heel wat sectoren, zoals de detailhandel, vrijetijdsbesteding, toerisme, horeca, transport en evenementen sterk getroffen. 
Volgens de Economic Risk Management Group (ERMG) zou de bedrijvigheid van de Belgische ondernemingen dit jaar met 34 % afnemen als gevolg van de coronacrisis. 
Slechts één op de acht ondernemingen zou vasthouden aan haar investeringsplannen. Op 22 april hebben 129.875 werkgevers een verzoek ingediend voor technische werkloosheid, wat neerkomt op een potentieel totaal van 1.316.558 werknemers. 
Op basis van een scenario waarin rekening wordt gehouden met de beperkende maatregelen volgens de huidige regels en dat gedurende een periode van zeven weken, schatten de Nationale Bank van België en het Federaal Planbureau dat het reële bbp van de Belgische economie in 2020 met 8 % zou kunnen krimpen.

“Het is duidelijk dat de schade door het coronavirus voor onze economie groot is”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie. “Daarom hebben we besloten om maatregelen ter versterking van het economische weefsel te nemen”.

Verdubbeling subsidies detailhandel

De provincie Vlaams-Brabant verdubbelde haar subsidies voor de detailhandel van 80.000 naar 160.000 euro. 
Daarnaast werkt ze mee aan de uitbouw van het overkoepelend platform dat alle lokale ondernemers bundelt onder de naam www.ikkooplokaalinvlaamsbrabant.be

Robuustere bedrijven dankzij innovatie

“De corona-crisis is ook het moment om economische processen op een innovatieve manier te herbekijken”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels. “We gaan consortia van bedrijven samen met kennisinstellingen en andere maatschappelijke actoren ondersteunen in hun zoektocht naar een economisch robuustere vorm van ondernemen”. 

De provincie zal vooral inzetten op de aanmoediging van kleine bedrijven tot samenwerking in kleine innovatieve groepen zodat ieder bedrijf met een verbeterde slagkracht kan ondernemen. Webinars moeten inspiratie geven over corona-proof projecten, succesvolle projectbegeleidingsmodellen en innovatieve ideeën in de specifieke sector van de gezondheidszorg.


Actieplan voor sociale economie en extra investering van 12.878 euro

Corona heeft ook een grote impact op de sociale economie. 85% van de sociale economie ondernemingen heeft de werkzaamheden moeten stilleggen. HERW!N, koepelorganisatie van sociale circulaire ondernemers schat dat zo’n 90% van de werknemers in hun bedrijven tijdelijk werkloos is.

De sociale economie wil zo snel mogelijk heropstarten. Dit kan enkel in de best mogelijke omstandigheden op het vlak van gezondheid van de werknemers. Om te weten te komen welke factoren een snelle heropstart verhinderen organiseerde de provincie Vlaams-Brabant een bevraging in de sector die resulteerde in een concreet ‘corona-actieplan sociale economie (volledige tekst in bijlage).

“Dankzij deze bevraging konden we de noden van de sector opsporen”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels. “Om zo veel mogelijk aan deze noden tegemoet te komen, werkten we een actieplan uit met doelstellingen op korte en lange termijn. Bij de uitvoering van de acties willen we liefst zo veel mogelijk beroep doen op onze eigen sociale economie-bedrijven. We voorzien hiervoor een extra budget van 12.878 euro voor vervoer, beschermmateriaal en opleiding van werknemers in de sociale economie”.

Deze middelen gaan onder meer naar 30 elektrische fietsen. Met deze fietsen, ter beschikking gesteld door VELO, kunnen werknemers, die zelfredzaam genoeg zijn, zich naar hun werkplek verplaatsen. Daarnaast kan het geld gebruikt worden voor de plaatsing van 3 spatschermen in de busjes van IGO, Pro Natura en De Vlaspit uit Scherpenheuvel.

Uit de bevraging bleek dat er te weinig beschermmateriaal is voor werknemers in de sociale economie. Vrijwilligers maakten 1.200 mondmaskers en met de provinciale middelen werden 750 flessen ontsmettingsalcohol en 70 gezichtsmaskers aangekocht voor de sector.

Om werknemers in de sociale economie te helpen bij het respecteren van de social distancing werden er 50 zendertjes aangekocht. Zo’n zendertje gaat af wanneer de sociale afstand niet wordt gerespecteerd. 


 

Corona-actieplan sociale economie

PDF - 235 Kb

Ann Schevenels

Gedeputeerde voor economie, Provincie Vlaams-Brabant

Jo Helsen

Dienst economie, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be