Skip to Content
Provincie levert materiaal aan vaccinatiecentra

Provincie levert materiaal aan vaccinatiecentra

De uitleendienst van de provincie Vlaams-Brabant levert materiaal voor de uitbouw van de vaccinatiecentra in Aarschot, Bierbeek/Oud-Heverlee, Diest, Gooik, Holsbeek en Landen. Het gaat om materiaal, zoals plexi-panelen, afzetpaaltjes en mobiele loketten, waarmee een vaccinatiecentrum coronaveilig mee ingericht kan worden.

 

“In maart openen er maar liefst twintig vaccinatiecentra in Vlaams-Brabant. De mensen kunnen zich er laten inenten tegen het coronavirus”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor de uitleendienst. “De organisatie van zo'n vaccinatiecentrum is een aanzienlijke uitdaging. Wij dragen daarom als provincie graag ons steentje hiertoe bij. Onze uitleendienst heeft een speciaal corona-aanbod ontwikkeld voor deze vaccinatiecentra. We merken dat deze centra hier goed gebruik van maken. We leveren materiaal aan de centra van Aarschot, Bierbeek/Oud-Heverlee, Diest, Gooik, Holsbeek en Landen”.

De provinciale uitleendienst ontwikkelde een aanbod om evenementen coronaveilig te laten plaatsvinden. Dat gaat over plexi-panelen, mobiele loketten, dispenserzuilen, banners, afzetpaaltjes, maar ook technisch materiaal zoals streaming-sets en CO2 meters.

Story image

Foto: Het vaccinatiecentrum van Gooik bestelde het grootste pakket en zijn het materiaal op 8 februari komen afhalen.

Bijlage: Coronaveilig aanbod van de uitleendienst:

Aanbod uitleendienst.pdf 462 KB

De organisatoren van een vaccinatiecentrum kunnen het materiaal raadplegen en reserveren via de website van de uitleendienst: www.vlaamsbrabant.be/uitleendienst

Ann Schevenels Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant
Tim Jonckers Uitleendienst, Provincie Vlaams-Brabant
Frank Ilsbroux Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creƫert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven