Provincie legt 5 regio’s vast voor toekomstige golfterreinen

Vrijdag 13 april 2018 — De provincie Vlaams-Brabant keurde een afwegingskader voor toekomstige golfterreinen goed. Hiermee kan ze snel inspelen op de vraag naar nieuwe golfterreinen. De provincie Vlaams-Brabant bakende Asse, Halle, Leuven, Tienen en Zemst als regio’s waar er nog een golfterrein kan komen.

 

Golfsport wint aan populariteit in Vlaanderen, ook in Vlaams-Brabant. ‘Daarom hebben we, als streekmotor, de toekomstige mogelijke locaties voor nieuwe terreinen van 9 holes bestudeerd’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. ‘Vermits golfterreinen veel ruimte innemen, is een goede ruimtelijke afweging belangrijk. Het afwegingskader dat we goedgekeurd hebben, kan gebruikt worden voor de beoordeling van terreinen van 9 holes, maar ook voor terreinen op gemeentelijk en Vlaams niveau’.

De provincie Vlaams-Brabant is voorstander van een goede integratie van golfterreinen in hun omgeving door na te gaan of andere vormen van recreatie of natuurontwikkeling met het terrein kunnen gecombineerd worden. Daarnaast is de sector zelf ook in beweging en wordt er gezocht naar manieren om de sport toegankelijk te maken voor iedereen.

Golfterreinen nog mogelijk in regio’s Asse, Halle, Leuven, Tienen en Zemst

‘We selecteerden een aantal mogelijke locaties waar we de grootste maatschappelijke meerwaarde kunnen creëren voor een golfterrein’, zegt gedeputeerde Ann Schevenels. ‘Zo zijn we voorbereid op toekomstige vragen en kunnen we onmiddellijk en objectief inspelen op behoeften van de golfsector’.

De provincie Vlaams-Brabant selecteerde, op basis van reeds aanwezige terreinen en de behoefte naar nieuwe terreinen, vijf regio’s waar er ruimte is voor bijkomende golfterreinen. Dat zijn de regio’s Asse, Halle, Leuven, Tienen en Zemst. In elk van deze regio’s kan één terrein van 9 holes worden ontwikkeld op één van de aangeduide locaties.

Elke regio heeft zijn eigen voorwaarden in verband met natuurontwikkeling, landbouwimpact en verkeersafwikkeling. In de regio Asse bevindt zich het grootste ontwikkelingspotentieel en is er mogelijkheid om op lange termijn een terrein van 18 holes of een tweede terrein van 9 holes aan te leggen.

Golfterreinen enkel mogelijk na lokaal overleg

De aangeduide locaties en de voorwaarden werden bepaald in samenwerking met de gemeenten en met de overkoepelende sectorvereniging Golf Vlaanderen. Wanneer een ontwikkelaar interesse toont in één van de locaties wordt zijn vraag besproken met de gemeenten, omwonenden, lokale verenigingen en de verschillende belangenorganisaties.

‘Vanuit dit lokaal overleg verzekeren we een optimale ruimtelijke integratie en houden we maximaal rekening met andere plaatselijke vragen naar recreatie of natuurontwikkeling. Op basis van de conclusies van dit lokale overleg zullen we ons dan engageren voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan’, besluit gedeputeerde Ann Schevenels.

v.l.n.r. Marc Verneirt, secretaris generaal Golf Vlaanderen - Ann Schevenels, gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant - Erik Moons, Golf Keerbergen
Ann Schevenels Gedeputeerde at Provincie Vlaams Brabant
Tom De Bruyn Dienst ruimtelijke planning at Provincie Vlaams Brabant