Provincie lanceert campagne ‘Samen Digitaal’

Van lezing tot hackathon

De provincie Vlaams-Brabant wil samen met VERA, het Vlaams-Brabants steunpunt e-government, de lokale besturen, het middenveld en burgers voorbereiden op de transitie naar een smart region. Met een lezing, studiereis, debatavond, kunstperformance en een hackathon wil de provincie een zo breed mogelijk publiek warm maken voor de mogelijkheden van digitale technologie bij het realiseren van noodzakelijke ecologische, sociale, bestuurlijke en economische veranderingen. De ondertekening van een duurzaam digitaal charter door lokale besturen en het middenveld in het najaar vormt het orgelpunt van de campagne ‘Samen Digitaal’.

Om werk te kunnen maken van een smart region, moetne we de digitale technologie beheersen en de kennis en capaciteiten ontwikkelen om met die technologieën aan de slag te gaan. De provincie Vlaams-Brabant neemt het voortouw en brengt als streekmotor alle relevante actoren zoals burgers, bedrijven, kennisinstellingen en besturen, samen.

In plaats van elke gemeente apart tot ‘smart city’ uit te roepen, wil het provinciebestuur werk maken van één inclusieve ‘smart region’. Het heeft immers geen zin dat gemeenten los van elkaar het warm water uitvinden. Elke inwoner van onze provincie verwacht hetzelfde niveau van dienstverlening, ongeacht zijn of haar woonplaats.

De naam van de campagne ‘Samen Digitaal’ straalt warmte en verbinding uit, omdat de campagne rekening houdt met de digitale kloof. De provincie wil dat iedereen kan genieten van de voordelen van technische innovaties, ook de inwoners met minder middelen of opleiding.

Aandacht voor inclusie en duurzaamheid
“We vinden het als provinciebestuur belangrijk dat iedereen op de digitale trein zit. Met het provinciebestuur moeten we bouwen aan een e-inclusieve maatschappij, een wereld waarin alle besturen en burgers mediawijs zijn en kunnen genieten van de mogelijkheden van de digitale revolutie”, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor informatica. “Het is tijd om van Vlaams-Brabant een inclusieve, duurzame smart region te maken. Het is tijd om de digitale technologie in te zetten om ‘slimmer’ beleid te gaan voeren. Dat betekent ook dat we altijd werken met inclusie en duurzaamheid in het achterhoofd.”

“Het autonoom provinciebedrijf VERA geeft de campagne mee vorm. VERA ondersteunt lokale besturen in e-government. Met VERA hebben we een belangrijke hefboom in handen om de 65 lokale besturen van Vlaams-Brabant te betrekken bij het uitwerken van een smart region”, zegt Véronique Janssens, directeur van VERA. “We begeleiden intussen meerdere besturen bij hun eigen Smart Citiesproject en zoeken draagvlak bij andere besturen om aan te sluiten bij deze eerste projecten. Met deze campagne ‘Samen Digitaal’ slaan we ook de brug tussen besturen en hun burgers, voor een slim en toekomstgericht beleid.”

Lezing over de weg naar een smart region
De eerste activiteit voor het brede publiek is een lezing door Olivier Van Duüren van The DualarityTM. Hij neemt het publiek mee langs enkele mijlpalen op weg naar een smart region:

•           Wat is de invloed van dit concept op organisatie, werk, mensen…?
•           Wat verstaan we onder een geslaagde digitale transformatie?
•           Waar gaan we naartoe?

Wanneer? Dinsdag 13 maart 2018 - 18 tot 21 uur
Waar? Spoor 95, Provinciehuis (Provincieplein 1 – 3010 Leuven)
Deelname is gratis, maar inschrijven verplicht (via https://www.vlaamsbrabant.be/samendigitaal).

Studiereis
De datum en het programma van de studiereis naar Amsterdam Smart City worden later bekend gemaakt.

Digitaal charter
Dit najaar volgt dan de ondertekening van een duurzaam digitaal charter. In ons streven naar een smart region moeten we immers kritisch blijven voor het stijgende energieverbruik van dataverkeer en de ecologische impact ervan.

Hackathon
In 2019 is een hackathon gepland. Dat is een wedstrijd waarin kleine groepjes programmeurs en studenten oplossingen voor alledaagse ICT-problemen bedenken en uitwerken.

Tie Roefs

Gedeputeerde, Provincie Vlaams Brabant

Véronique Janssens

Directeur, VERA, Vlaams-Brabants steunpunt voor e-government

Luc Jaspers

Diensthoofd informatica, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be